Nieuw uitstallingenbeleid: deregulering en maatwerk

Met een nieuw uitstallingenbeleid voor detailhandel maakt de gemeente Maastricht het gemakkelijker voor ondernemers om zaken als bloembakken, een bord of winkelpresentatie voor hun zaak te zetten. Dit nieuwe beleid, dat in samenwerking met verschillende belanghebbenden is opgesteld, gaat in op 1 januari 2016.

Wat is een uitstalling?

Een uitstalling is alles wat direct voor de gevel van een pand op de stoep wordt geplaatst om aandacht te vestigen op de winkel of onderneming die in dat pand gevestigd is. Bijvoorbeeld een bloembak, reclamebord of winkelpresentatie.

Geen vergunning meer

Het bescheiden basisbeleid beschrijft welke uitstallingen ondernemers zonder vergunning en dus zonder kosten kunnen plaatsen. Voorheen was ook voor deze uitstallingen een vergunning nodig.

Het straatplan

Als ondernemers meer willen dan beschreven in het basisbeleid, kunnen zij op straatniveau gezamenlijk een 'straatplan' ontwikkelen. Dit biedt ondernemers de ruimte om gebiedspromotie te stimuleren en het buurtkarakter te versterken. Het is belangrijk dat er draagvlak is bij alle belanghebbenden in de straat: ondernemers én bewoners.

Er is geen blauwdruk voor een straatplan: de gemeente gaat graag samen met ondernemers op zoek naar een straatplan die bij de specifieke straat past.

Deregulering én maatwerk 

Zo leidt het vernieuwde uitstallingenbeleid tot deregulering, minder lasten voor ondernemers en ruimte voor maatwerk op straatniveau. Tegelijkertijd blijft het mogelijk om de vrije en veilige doorgang op het trottoir en het historisch karakter van met name de binnenstad te waarborgen.

Voor alle informatie, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/uitstallingen