Nieuwe Design Award Made for Maastricht geeft creatieve maakindustrie nieuwe impuls

Inschrijving voor jaarlijkse prijs van start

De gemeente Maastricht stelt dit jaar voor het eerst een prijs beschikbaar naar aanleiding van het jaarlijks terugkerend evenement Designday. Designday is een evenement dat zich richt op (eu)regionale en (inter)nationale ontwerpers, die toegankelijk design maken. Het wordt georganiseerd door Designday in samenwerking met Maastricht Academy Fine arts and Design (MAFAD) van ZUYD Hogeschool. Het evenement vindt dit jaar plaats van 27 tot en met 29 mei 2016 in de SAM-decorfabriek aan de Meerssenerweg in Maastricht.

Met het beschikbaar stellen van een jaarlijkse prijs wil wethouder Mieke Damsma de maakindustrie een extra impuls geven en de waardering van de Gemeente Maastricht voor creatief vakmanschap uiten. Vakmanschap omvat in dit geval zowel oude als nieuwe (digitale) technieken. De prijs, de zogenaamde Design Award Made for Maastricht bestaat uit een geldbedrag van € 5000,-. Dit bedrag kan de ontwerper besteden aan de uitvoering van zijn of haar ontwerp. De uitvoering van het ontwerp dient uiterlijk 6 maanden na toekenning van de prijs te zijn gerealiseerd.

De opdracht van de prijs zal zich telkens richten op de stedelijke omgeving van Maastricht. De stedelijke omgeving als nieuwe biotoop. Dit jaar is de opdracht aan de ontwerpers om een nieuwe vorm van huisvesting te ontwerpen voor een in de stad levende diersoort.

Inzenden kan tot 15 april a.s.

De voorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen en meer informatie over de prijs is te vinden op: www.designday.nl

Uit de inzendingen worden 5 genomineerden geselecteerd, die tijdens de Designday worden gepresenteerd. Een jury kiest het winnende ontwerp. De prijs zal worden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst op de openingsdag van het evenement.