Nieuwe energieakkoorden voor minder CO2-uitstoot in Maastricht

#missionzeromaastricht

Op woensdag 31 mei ondertekenden zeven nieuwe partijen voor de versnelling van de energietransitie in Maastricht: De Beyart, Envida, Koraal Groep, Mondriaan, Mosae Zorg Groep, Radar en Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL). Deze organisaties hebben ieder hun aanpak vastgelegd in een Maastrichts energieakkoord. In het akkoord staan afspraken over het verminderen van CO2-uitstoot door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

Gerdo van Grootheest, wethouder Duurzaamheid: “Voor een geslaagde energietransitie is het van belang dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en duurzamer gaat leven en werken. Elke stap die we zetten, klein of groot, is waardevol voor een duurzame toekomst voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Maastricht. Ik ben blij dat steeds meer partijen in onze stad, waaronder nu ook de zorg- en welzijnsinstellingen, de schouders zetten onder onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn”.

Totale potentiële besparing

Door kleine en grote aanpassingen, zoals het beter afstellen en isoleren van de verwarmingsinstallatie, efficiëntere verlichting en energiemanagement houden de instellingen oog voor het energieverbruik en de kansen voor verdere energiebesparing. Deze aanpassingen leveren de zeven zorginstellingen per jaar al gauw een energiebesparing op van 20 tot 30%. Dat komt jaarlijks neer op ongeveer 40 TERA Joules (TJ). Als we uitgaan van een zonnepaneel met een vermogen van 270 Wattpiek (Wp) komt dit overeen met de energiehoeveelheid die door 45.725 zonnepanelen in één jaar wordt opgewekt.

Achtergrond

De energieakkoorden met de zeven zorginstellingen vloeien voort uit de landelijke SER akkoord over de Prestatie afspraken toezicht Wet milieubeheer. Deze afspraak houdt in dat intensiever en met meer kwaliteit gehandhaafd wordt op de energievoorschriften uit de Wet milieubeheer. Daarnaast is er de verplichting vanuit de EU richtlijn op het gebied van Energy Efficiency Directive (EED). Met het afsluiten van de Maastrichtse energieakkoorden nemen de zorginstellingen de verantwoordelijkheid om energie te besparen en te voldoen aan de verplichtingen voor energie efficiency.

#missionzeromaastricht

Maastricht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Samen met instellingen, bedrijven en inwoners maakt de gemeente werk van energie. Grote en kleine partners sluiten de komende jaren het Maastrichts energieakkoord. Inmiddels hebben 17 partijen energieakkoorden ondertekend.