Nieuwe investeringen in Maastricht Congresstad

De gemeente Maastricht investeert de komende drie jaren zo’n vier ton in de ontwikkeling van Maastricht Congresstad. Dat besluit wordt ingegeven door de positieve evaluatie van het eerste project Congresstad+, dat liep van 2012 – 2014. 

Belangrijkste punten uit de evaluatie:

 

  • er zijn 37 congressen geacquireerd in plaats van de verwachte 12;
  • de bestedingsimpuls bedroeg 44 miljoen euro, waar 6 miljoen was geraamd;
  • de samenwerking tussen de verschillende partners is verstevigd;
  • de eerste stappen zijn genomen om Chemelot Campus te betrekken bij MECC Maastricht;
  • via de ambassadeursclub Amici ad Mosam worden de netwerken van de congreswereld meer en meer gelinkt aan de wetenschappelijke wereld. 

Subsidie

De positieve resultaten zijn aanleiding om de ingezette koers door te zetten. De komende drie jaren (2015 – 2017) stelt de gemeente een subsidie beschikbaar aan het Maastricht Convention Bureau van €135.000,- per jaar. Dit bedrag moet vooral worden ingezet op de acquisitie van congressen: dertig die aansluiten bij de speerpunten van de Maastricht Health Campus en het Maastricht Universitair Medisch Centrum en tien congressen die aansluiten bij de speerpunten van de Chemelot Campus. Daarnaast zal het Convention Bureau partners in Luik en Aken (gemeenten, universiteiten, academische ziekenhuizen) actief stimuleren om het MECC  te gebruiken als locatie voor grote congressen. 

Werkgelegenheid

Congresstad+ is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Maastricht, de Maastricht Health Campus, MECC, Maastricht University en het Maastricht Convention Bureau. Het project is in 2012 van start gegaan met het doel meer medische congressen aan te trekken en een betere samenwerking te realiseren tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Uiteindelijk moet het project leiden tot meer langdurig verblijf, meer bestedingen en meer werkgelegenheid in Maastricht en een sterker imago als kennisstad en kennisregio.

Om de samenwerking met het MECC en de Health Campus te intensiveren, zal het kantoor van het Maastricht Convention Bureau verhuizen naar Randwyck.