Nieuwe website luchtkwaliteitsmetingen

In september zijn de eerste resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen met diffusiebuisjes in Maastricht gepubliceerd via een persbericht en publicatie op de website van de gemeente. Op dat moment is ook de toezegging gedaan om deze resultaten permanent digitaal beschikbaar te stellen.

Luchtkwaliteit

Via www.luchtmeetnet-maastricht.nl zijn de resultaten van alle diffusiebuisjes in Maastricht nu voor iedereen online te raadplegen. De meetgegevens op deze website hebben nu nog een voorloppig kararakter. Dat wil zeggen dat de metingen nog een kwaliteitscontrole krijgen en worden geijkd door de Provincie Limburg.

De resultaten zijn pas definitief na publicatie van de jaarrapportage.