Nieuwe werkwijze gemeenteraad zorgt voor meer betrokkenheid

Foto van de raadzaal

In 2015 begint de gemeenteraad van Maastricht met een nieuwe werkwijze. De raadsvergaderingen worden toegankelijker en aantrekkelijker. Het goede voornemen van de gemeenteraad: inwoners meer en beter betrekken bij de beslissingen over onze stad. 

De eerste raadsavond is op dinsdag 13 januari. Vanaf dan vergadert de gemeenteraad elke twee weken op dinsdag  vanaf 17.00 uur. Meedenken, meepraten en inspreken staan centraal in het eerste vergaderblok, de Stadsronde. Vaak zijn er meerdere vergaderingen met meerdere onderwerpen tegelijkertijd. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn! 

Ook kunt u inspreken op de onderwerpen die geagendeerd zijn voor de Raadsronde. Neem hiervoor contact op met de Raadsgriffie, raadsgriffie@maastricht of (043) 350 40 46. 

 

Raadsronde en Raadsvergadering

Vanaf 19.00 uur volgt de Raadsronde, het blok waarin raadsleden en collegeleden met elkaar discussiëren. Ook nu met meerdere vergaderingen en meerdere onderwerpen tegelijkertijd, die u kunt bijwonen. 

De avond wordt afgesloten met de Raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester, vanaf 21.30 uur. Tijdens de formele vergadering worden de besluiten genomen met stemmingen, moties en amendementen.

Agenda en alle informatie op internet

Meer informatie vindt op de pagina van de gemeenteraad. Zoals de agenda voor aanstaande dinsdag met alle bijbehorende stukken. U bent van harte welkom!