Nog geen goedgekeurd contract voor uw PGB?

Vanaf 1 januari wordt het PGB niet meer op de rekening van budgethouders gestort. De SVB (Sociale Verzekeringsbank) betaalt rechtstreeks aan uw zorgverlener(s). Niet alle budgethouders hebben al bericht gekregen over hun ingestuurde zorgovereenkomst. Toch zullen zorgverleners worden uitbetaald. Als u voor 1 januari niets heeft ingestuurd aan het zorgkantoor of aan de SVB, dan is tijdige betaling niet gegarandeerd.

Bedrag blijft gelijk

Uw lopende indicatie voor Wmo of Jeugdhulp blijft geldig in 2015. Dit geldt ook voor de hoogte van het PGB. Verloopt uw Wmo-indicatie in 2015, dan is deze geldig tot de einddatum. Indicaties die doorlopen na 2015, vervallen allemaal per 1 januari 2016.

Betalingen aan zorgverlener gaan door

Declaraties van gewerkte uren kunt u indienen vanaf februari. De SVB probeert declaraties binnen vijf werkdagen uit te betalen.

Heeft u vragen over hoe u de declaratie indient, bekijk dan het filmpje. Of ga naar www.svb.nl en zoek op: ‘filmpje declaratie doorgeven’. Ook op www.pgb.nl vindt u informatie. Declaraties op papier stuurt u naar SVB Servicecentrum PGB, Postbus 8038, 3503 RA Utrecht.

Hulp bij het indienen van rekeningen

Hulp nodig bij het indienen van rekeningen? Probeer dan eerst of iemand in uw omgeving kan helpen? Zo niet, dan kunt u terecht bij MEE. U bereikt hen via info@meezuidlimburg.nl of 088-0102222.

In de media wordt gesproken over toekenningsberichten die gemeenten naar de SVB moeten sturen. De gemeente Maastricht heeft deze allemaal aangeleverd.