Nominatie Victor de Stuersprijs

De gemeente Maastricht reikt sinds 1987 ieder jaar de Victor de Stuersprijs uit. Deze prijs is voor architecten, opdrachtgevers of instellingen die een belangrijke rol spelen bij de instandhouding van het cultureel erfgoed of de stedenbouwkundige of architectonische kwaliteit in de stad Maastricht bevorderen. De prijs wordt in even jaren toegekend aan een nieuwbouwproject en in oneven jaren aan een restauratieproject.

Dit jaar wordt de prijs dus toegekend aan een restauratie- of herbestemmingsproject van een monumentaal gebouw, of iemand of een instantie die zich heeft ingezet voor het behoud van ons culturele erfgoed.

Voordragen

U kunt een persoon, instantie, gebouw of project vóór 25 juni schriftelijk voordragen bij de gemeente Maastricht bij Servé Minis, ambtelijk secretaris van de Jury Monumentenprijs, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Of per mail via serve.minis@maastricht.nl.

Meer informatie

De voorwaarden en andere informatie vindt u op onze website www.gemeentemaastricht.nl/victordestuersprijs