Onderhandelaarsresultaat: 'Maastricht onbegrensd en ontspannen'

De onderhandelaars van zes fracties van de gemeenteraad Maastricht presenteren vandaag hun akkoord. Komende week bespreekt een aantal fracties het bereikte akkoord met de leden van hun partij, waarna ze naar verwachting volgende week hun handtekening onder een coalitieakkoord kunnen zetten. De zes fracties zijn: CDA, Senioren Partij Maastricht, GroenLinks, D66, VVD en SP, samen goed voor 26 van de 39 raadszetels. Het onderhandelaarsresultaat is afgelopen periode tot stand gekomen onder regie van de formateurs Murk Peutz en Wim Hazeu.

Over de contouren van het akkoord zijn gedurende het formatieproces ook raadsfracties geconsulteerd die niet aan de coalitie-onderhandelingen hebben deelgenomen. Daarnaast is met een groot aantal voor de stad relevante partijen gesproken.

Hoofdlijnenakkoord

De fracties van CDA, Senioren Partij Maastricht, GroenLinks, D66, VVD en SP spreken in hun onderhandelaarsakkoord de nadrukkelijke intentie uit om hun ambitie – Maastricht als onbegrensde en ontspannen stad – in samenspraak met raad, stad en regio te realiseren. Daarom ligt er geen vuistdik, dichtgetimmerd document maar een hoofdlijnenakkoord.

Het is nadrukkelijk een agenderend document, met de opdracht aan het college van B&W om dit samen met raad en partners nader uit te werken en te concretiseren in een uitvoeringsprogramma. Maar ook een startdocument als opmaat naar een nieuwe stadsvisie, die de fracties in het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode samen met raad, stad en regio willen opstellen. Om die vervolgens ook met elkaar te realiseren.

Het akkoord is vandaag, 4 juni 2018, gepresenteerd en leidt naar verwachting in de week van 11 juni aanstaande tot een definitief coalitieakkoord. Dit wordt op 18 juni aan de gemeenteraad gepresenteerd, samen met de nieuwe wethoudersploeg die dezelfde avond voor benoeming wordt voorgedragen.

Lees het Onderhandelaarsresultaat: ‘Maastricht onbegrensd en ontspannen’