Ondertekening buurtprotocol Limmel voor leefbare buurt

Vanmiddag hebben gemeente Maastricht, Stichting buurtnetwerk Limmel, Hotel Management School Maastricht en studentenvereniging Amphitryon een buurtprotocol ondertekend, waarmee ze zich samen sterk maken voor de leefbaarheid in de buurt. Door gezamenlijk afspraken te maken en vast te leggen in het protocol werken de vier partijen intensief samen aan het verminderen van overlast die betrekking heeft op o.a. geluid, afval en het parkeren van fietsen.

In het protocol staan onder andere afspraken om elkaars rust en privacy te respecteren, zoals het op voorhand informeren van omwonenden bij een huisfeestje en het beperken van het geluid zoals harde muziek of ’s avonds luid praten op straat. Het parkeren van fietsen dient zoveel mogelijk te gebeuren in de eigen berging of achtertuin en het aanbieden van afval in de daarvoor bestemde zakken op de aangewezen tijdstippen. Het protocol geldt iedere dag, met speciale aandacht voor volledige rust tussen de uren tussen 22:00 en 7:30 uur.

 

Prettig wonen

 

Met dit protocol wordt bijgedragen dat het voor eenieder prettig wonen is en blijft in Limmel. De Hotel Management School en studentenvereniging Amphitryon leggen in het protocol een aantal acties vast om zorg te dragen dat de afspraken worden nageleefd. Zo is er aandacht voor de regels tijdens de introductie van de studenten en worden deze actief verspreid binnen de sociëteit. Ook wordt er met overlastgevende studentenhuizen of studenten persoonlijk in gesprek gegaan en neemt de studentenvereniging onder andere deel aan het Veilige Buurten Team.

 

Gezamenlijke mijlpaal

 

De ondertekening is het resultaat van meerdere gesprekken tussen de vier partijen. Dit naar aanleiding van het signaal van buurtbewoners die de sociale cohesie zagen verdwijnen en de overlast toenemen. Limmel kent een grote studentenpopulatie; om een evenwicht tussen bewoners en studenten te bewaren zijn met de gemeente en raad van Maastricht afspraken gemaakt over het maximum aantal studentenhuizen en is dit protocol een volgende mijlpaal om samen aan de leefbaarheid te werken.

 

Open communicatie

 

Wethouder Jack Gerats van buurten en burgerparticipatie: “Ik ben bijzonder trots dat we tot deze gezamenlijke afspraken zijn gekomen. Met de ondertekening laten we zien dat leefbaarheid een verantwoordelijkheid is van ons allemaal samen. Een buurt die prettig wonen is voor eenieder bereiken we door open communicatie en elkaar blijven opzoeken. Die basis hebben we vandaag met de vier partijen bekrachtigd.”