Onderwijshuisvesting asielzoekers Maastricht

Leerplichtige kinderen van asielzoekers, die sinds kort wonen in gebouw Overmaze in de wijk Limmel, gaan onderwijs volgen op openbare basisschool (obs) de Regenboog in Scharn of in de Internationale Schakelklas (ISK) in Maastricht.

OBS de Regenboog wil de ca. 70 basisschoolkinderen opvangen en lesgeven. Het huidige schoolgebouw biedt echter niet voldoende ruimte. De kinderen gaan les krijgen in de voormalige schoolwoningen, die op het terrein van de school staan. De gemeente investeert € 200.000, - voor aanpassing van de inrichting van de schoolwoningen en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Kinderen vanaf 12 jaar worden opgevangen in de Internationale Schakelklas (ISK) in Maastricht. De schakelklas is in de jaren 80 in Nederland ingevoerd en bereidt kinderen, die uit een andere cultuur komen, voor op het reguliere onderwijs. De ISK, van stichting LVO, is momenteel gevestigd in verschillende gebouwen, waaronder de Bemelergrubbe.

Door toename van het aantal ISK leerlingen is er behoefte aan een structurele oplossing voor het huisvestingsprobleem. De oplossing is gevonden in het geschikt maken van de voormalige schoolgebouwen Ambyerstraat zuid (basisschool) en Pastoor Lanckhohrstraat (kleuterschool). Hier kunnen maximaal 150 kinderen uit Maastricht en de regio terecht. Hiermee is een gemeentelijke investering van € 400.000, - gemoeid. De verwachting is dat de nieuwe huisvesting voor de ISK kinderen rond Pasen gebruiksklaar is.