Ontwikkelingen bij COACH en de Maastrichtse keten aanpak voor overgewicht en obesitas

COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare) is vijf jaar geleden opgericht vanuit het Maastricht UMC+ om in de regio Maastricht daadwerkelijk iets te doen aan het grote aantal kinderen en jongvolwassenen met overgewicht of zelfs obesitas. Het centrum richt zich op langdurige begeleiding, zorg op maat en begeleiding van het totale gezin. Op 17 november vierde COACH haar vijfjarig bestaan. Ook werd op dat moment het nieuwe onderkomen in het MECC in gebruik genomen: een speelse en interactieve wereld die deelnemers subtiel een duwtje in de rug geeft richting een gezond leven. Maastricht is inmiddels nationale proeftuin om de ketenaanpak van overgewicht bij kinderen verder te ontwikkelen.

COACH aanpak

COACH is vijf jaar geleden opgericht vanuit het Maastricht UMC+ om in de regio Maastricht daadwerkelijk iets te doen aan het grote aantal kinderen en jongvolwassenen met overgewicht of zelfs obesitas. Het centrum richt zich op langdurige begeleiding en zorg op maat. Niet alleen de kinderen, maar ook hun gezinnen worden begeleid bij het stapsgewijs maken van gezondere keuzes in het dagelijks leven. In het programma van COACH wordt naast zorgverleners samen met allerlei maatschappelijke partners in de regio gezocht naar activiteiten die bewustwording en gedragsverandering tot stand kunnen brengen. Plezier staat hierbij voorop. Zo volgen de kinderen buiten de muren van het ziekenhuis beweeg- en sportprogramma’s, kookworkshops en improvisatietheater om gezond leven te stimuleren. Ondanks alle leuke activiteiten is het veranderen van gedrag niet gemakkelijk. Daarom is er onder andere pedagogische en psychologische begeleiding door het team van COACH. De deelnemers aan het programma komen daarvoor regelmatig terug op de polikliniek.

Onderzoek

De eerste resultaten van het COACH-programma zijn wetenschappelijk geëvalueerd en gepresenteerd tijdens de verdediging van het proefschrift van dr. Jesse Rijks op 15 december 2016. Op basis van de cijfers kan geconcludeerd worden dat het programma een positief effect heeft op de gezondheid. Bij 70 procent van de deelnemers verbetert het BMI. Belangrijker nog: de kinderen worden gezonder en het lukt deze kinderen met begeleiding van COACH om langdurig gezonder te gaan leven. Opvallend is dat kinderen met zeer ernstig overgewicht net zo succesvol zijn in het COACH-programma als kinderen met minder ernstige vormen van overgewicht. Dat is een doorbraak, omdat vaak wordt gedacht dat voor deze kinderen alleen een operatie of opname kan helpen. 

Nieuwe locatie

Tijdens de viering van haar vijfjarig jubileum op 17 november, werd de nieuwe locatie in het MECC in gebruik genomen. Tinker imagineers uit Utrecht ontwierp in opdracht van en in samenwerking met COACH een speelse, motiverende, stimulerende en interactieve wereld die deelnemers een subtiel duwtje in de rug geeft richting een gezond leven. Een omgeving die ver afstaat van de wereld van het ziekenhuis, maar wél de begeleiding en zorg geeft die de kinderen nodig hebben. 

De (wacht)ruimte daagt kinderen uit om samen met hun ouders/begeleiders, broertjes en zusjes in actie te komen. Verzamel bijvoorbeeld al balancerend gezonde producten die uit de lucht komen vallen in een interactief spel. Stil blijven zitten wachten tot je aan de beurt bent is er niet meer bij! In plaats van de reguliere spreekkamers op de polikliniek, vinden de gesprekken nu plaats in vrolijk gekleurde huisjes die allemaal anders zijn. Ook hier mogen de kinderen op onderzoek uitgaan.

Landelijke Proeftuin ketenaanpak 

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn 8 proeftuinen aangewezen om in de komende jaren te werken naar een ketenaanpak om het overgewicht bij kinderen en jongeren te laten dalen. Ook Maastricht is als proeftuin aangewezen en zal de ketenaanpak implementeren door middel van het projectplan Your COACH Next Door. De intentie van dit plan is om de bestaande samenwerking tussen GGD, gemeente Maastricht en het Maastricht UMC+ uit te breiden en te versterken naar de wijk (en zijn lokale partners), JGZ, sociale domein (gemeente) en de zorgverzekeraar. De komende maanden zal worden toegewerkt naar een plan van aanpak voor de komende jaren, waarin de ketenaanpak verder versterkt zal worden.