Op weg naar een klimaatneutrale toekomst

Ondertekening vierde Maastrichts Energieakkoord

Op 30 mei ondertekent de Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie (EMEC) het vierde Maastrichtse Energieakkoord (MEA). In dit Energieakkoord staan concrete afspraken en acties om de omschakeling naar meer zonne-energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot te versnellen. De ondertekening vindt plaats tijdens een informatieavond over energiebesparing en zonne-energie in het buurtcentrum Sint Pieter, Pastoor Kribsweg 14-A, vanaf 19.30 uur.

Informatieavonden

Bert Dierick, secretaris EMEC: “EMEC is een bewonerscoöperatie met als doel zo veel mogelijk zonne-energie op te wekken op zo veel mogelijk daken in Maastricht. Om ons doel te bereiken hebben we bewoners nodig die met ons meedoen. Daarom organiseren we de komende maanden informatieavonden voor geïnteresseerden die energie willen besparen en zelf energie willen opwekken met zonnepanelen. Wij helpen deze mensen op weg met advies. Binnenkort kunt u op www.emec.nu de groei van het aantal zonnepanelen in Maastricht volgen!”

Wethouder Gerdo van Grootheest: “In heel Nederland zien we dat particulier initiatief ook belangrijk is in deze grote transitie. Een energiecoöperatie als de EMEC werkt direct aan meer zonne-energie in de stad en past helemaal in deze nieuwe vorm. Het is daarmee een uitstekende partner voor het Maastrichts Energieakkoord”.

EMEC werft leden die zonnepanelen op hun eigen dak willen en pandeigenaren die hun dak ter beschikking willen stellen voor grotere zonne-energie-installaties. Zodat mensen die zelf geen zonnepanelen hebben en in de omgeving wonen van een grote zonne-energie installatie toch profiteren van zonne-energie via een systematiek van postcoderoos. Meer informatie over de postcoderoos vindt u op http://www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagd-tarief/de-regeling-het-kort .

Klimaatneutraal in 2030

In het Coalitieakkoord Wij Maastricht 2014-2018 is de ambitie bekrachtigd om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Maastricht geeft vorm aan deze ambitie door steeds meer mensen aan deze opgave te verbinden. In de Maastrichtse Energieakkoorden maken we concrete afspraken over de inspanningen op het gebied van energietransitie. De Maastrichtse Energieakkoorden zijn dynamisch. Grote en kleine partners sluiten de komende jaren het Maastrichts Energieakkoord om te laten zien wat ze doen aan energietransitie. De Universiteit Maastricht, het Academisch ziekenhuis Maastricht en de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) hebben het MEA getekend op 2 november 2015.

 

Maastricht klimaatneutraal in 2030

In Maastricht zorgen we voor een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor onze bewoners en bezoekers; nu en in de toekomst. Daarom streven we er ook naar om in 2030 honderd procent klimaatneutraal te zijn. Dat vraagt om meer gebruik van zonne-, water- en windenergie en minder verbruik van olie en gas. Die energieomslag maakt alleen kans als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan. Onder de vlag van het Maastrichts Energieakkoord werken we samen aan de ambitie klimaatneutraal in 2030.

Platform COOL

Het Maastrichts Energieakkoord wordt ondersteund door Platform COOL waarin meer dan 20 organisaties actief zijn zoals ENCI, Mosa, Sappi, woningbouwcorporaties, de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en burgerinitiatieven. Samen met de gemeente heeft het platform onderzocht in welke sectoren de grootste kansen liggen voor de omslag naar duurzame energie en de besparing van fossiele energie. Uit dit onderzoek zijn de volgende actielijnen naar voren gekomen: Wonen - Industrie - Duurzame Mobiliteit - Gebiedsontwikkeling en de gemeentelijke organisatie zelf.