Open monumentenweekend op 12 en 13 september 2015

8 september 2015

De landelijke Open Monumentendagen worden dit jaar in het weekend van 12 en 13 september gehouden. In Maastricht zijn diverse monumenten gratis toegankelijk voor publiek. Daarnaast worden wandelingen verzorgd door deskundige gidsen.

Thema Kunst & Ambacht

Met het thema Kunst & Ambacht zal tijdens het Open Monumentenweekend op 12 en 13 september 2015 zowel de kunst als het ambacht in en rond het monument centraal staan. Het monument is immers bij uitstek de plaats waar kunst en ambacht samenkomen. Daarnaast is er aandacht voor de architectuur van het monument zelf. Maar ook de toegepaste kunsten die daarin te zien zijn en de inspiratiebron die monumenten zijn voor andere kunstvormen, zoals toneel, beeldende kunsten, letteren of muziek. Tegelijkertijd wordt ook de ambachtskant in het monument belicht: het stucwerk, de wandbeschilderingen, de tegeltableaus, het metselwerk, de betimmeringen en glas-in-loodramen. Op zaterdag 12 september zal wethouder Gerdo van Grootheest op Fort Willem met een echt kanon het startschot geven voor de Open Monumentendag 2015. Aansluitend worden er rondleidingen verzorgd door de Stichting Vestingstad Maastricht en Stichting Menno van Coehoorn vanwege het 200 jarig bestaan van het fort. 

Monumentenwandelingen

Over het thema worden ook wandelingen verzorgd onder leiding van deskundige gidsen. Deelname aan deze monumentenwandelingen is alleen mogelijk indien men van te voren kaartjes afhaalt bij de VVVMaastricht, Kleine Staat 1.

In de folder van het Open Monumentenweekend Maastricht 2015 vindt u alle opengestelde monumenten van Maastricht. Meer informatie is te vinden op http://www.vvvmaastricht.nl of www.openmonumentendag.nl.