Opening Geusseltbad in zicht

Het is een feit: het Geusseltbad gaat officieel open op 1 mei 2013 voor publiek. Voor de feestelijke en officiële opening wordt in de komende maanden aan een programma gewerkt voor uitvoering in juni 2013.

Laatste loodjes

Voor de ingebruikname van het bad op 1 mei is uiteraard een functionele, veilige en schone omgeving een voorwaarde. Denk hierbij aan parkeerfaciliteiten, openbaar vervoer, goedkeuring door wetgevende instanties en een uitvoeringsorganisatie die er klaar voor is om alle voorzieningen en installaties te bedienen. Dit betekent dat de komende periode nog hard wordt gewerkt aan de infrastructuur rondom het gebouw, de training en opleiding van het personeel, overleg met verenigingen omtrent verhuizing en het testen van alle (technische) voorzieningen met gebruikers. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met diverse interne en externe partijen. Een bijzonder aandachtspunt vormt het buitenbad. Er wordt met man en macht gewerkt aan de bouwkundige afwerking en het gebruiksklaar maken van de ligweide zodat het bad op tijd kan worden gevuld en de waterkwaliteit geregeld kan worden. De weersomstandigheden kunnen van invloed zijn, maar het streven is om ook het buitenbad op 1 mei gereed te hebben voor publiek.

Klaar voor de start

Maastricht Sport, die het Geusseltbad gaat exploiteren, bereidt zich uitgebreid voor op de opening. Naast een verhuizing en de bestaande taken in de huidige zwembaden, de binnen- en buitensport en de speelvoorzieningen in de openbare ruimte volgen medewerkers diverse trainingen en opleidingen om efficiënt en effectief in de nieuwe omgeving te kunnen werken. Sluiting van de drie huidige baden Het opleiden van personeel en het verhuizen van zorggroepgebruikers en verenigingen maakt een gefaseerde sluiting van de 3 huidige baden in april noodzakelijk. Concreet betekent dit dat zwembad Vijverdal wordt gesloten op 7 april en de baden Dousberg en Heer op 15 april. De verenigingen en zorggroepen worden direct na sluiting van het betreffende bad verhuisd naar het Geusseltbad en kunnen daar hun activiteiten oppakken. Continuering van zorggroepgebruikers en verenigingsactiviteiten is hiermee geborgd. Met zwem- en buitensportverenigingen zal nog een nader overleg plaatsvinden over de wijze waarop de intrek in het Geusseltbad gaat plaatsvinden.

De betrokken buitensportverenigingen (RKASV Amby en Willem I) zullen na afloop van het voetbalseizoen hun nieuwe locatie betrekken. Met de Maastrichtse Hockey Club vindt nog overleg plaats over de datum waarop zij zullen inhuizen. Al met al een spannende periode, waar veel mensen en partijen hard samenwerken om alles op tijd klaar te hebben voor de opening op 1 mei.

Maastricht Sport verhuist

Maastricht Sport, de uitvoeringsorganisatie sport van de gemeente Maastricht verhuist per 21 maart aanstaande naar het nieuwe kantoor in het Geusseltbad aan de Discusworp 4 in Maastricht. De verhuizing zelf vindt plaats op dinsdag 19 en woensdag 20 maart. Dit betekent dat Maastricht Sport gedurende de verhuizing beperkt telefonisch bereikbaar is (van 8.30 tot 16.30 uur). Meer informatie over de verhuizing is te vinden op: www.maastrichtsport.nl.

Openingstijden

Vanaf 1 mei, wanneer het Geusseltbad voor publiek geopend is, gelden de volgende openingstijden:Maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur;Zaterdag van 7.00 tot 18.00 uur;Zondag van 7.00 tot 17.00 uur.