Openstellingsvergunning Koning Willem-Alexandertunnel verleend

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake en mevrouw Jannita Robberse

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht heeft 13 december jl. besloten vergunning te verlenen aan Rijkswaterstaat voor de openstelling van de Koning Willem-Alexandertunnel. Volgens het college is de veiligheid in de tunnel voldoende geborgd om deze open te stellen voor verkeer. Burgemeester Penn-te Strake overhandigde vanmorgen in het informatiecentrum A2 officieel de ondertekende vergunning aan Jannita Robberse, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. De ingebruikname van de vier tunnelbuizen is voorzien in de nacht van 15 op 16 december 2016.

Burgemeester Penn- te Strake: “De afgelopen twee jaar is zeer goed en zorgvuldig door alle partijen toegewerkt naar dit bijzondere moment. Er is uitgebreid geoefend, getraind en getest. Het beste in mens en techniek is in dit project naar boven gehaald! Het is dan ook met vertrouwen dat ik, namens het college, de vergunning heb ondertekend.”  

Veiligheid geborgd

Alle veiligheidsvoorzieningen in de tunnel zijn de afgelopen maanden grondig getest. Ruim 600 medewerkers van de Veiligheidsregio en 200 medewerkers van Rijkswaterstaat zijn de afgelopen twee jaar voorbereid op de ingebruikname van de A2 tunnel. Er is uitvoerig getest, geoefend en getraind. Uit de resultaten blijkt dat de organisatie van de tunnelbeheerder Rijkswaterstaat en de hulpverleningsdiensten solide en robuust is. Het college heeft op basis van de resultaten geconcludeerd dat de veiligheid van de tunnel voldoende is geborgd om deze open te stellen voor verkeer. Na de ingebruikname van de tunnel wordt de dagelijkse veiligheid niet alleen bepaald door goedwerkende technische voorzieningen. Vanuit de verkeerscentrale in Helmond zal de tunnel 24/7 worden bewaakt en bediend.

Zorgvuldig proces

Om te komen tot het verlenen van de openstellingvergunning is een zorgvuldig proces gevoerd. Nog voor de zomer is door Rijkswaterstaat de aanvraag ingediend. Door de onafhankelijk veiligheidsbeambte werd geconcludeerd dat alle benodigde voorzieningen in de tunnel zijn aangebracht en dat voldoende is aangetoond dat aan de veiligheidsnorm kan worden voldaan. Het college verleende daarop eind juni 2016 de ontwerp-openstellingsvergunning. Tegen dit ontwerpbesluit werden geen zienswijzen ingediend. In het najaar vond de laatste fase van het testen en oefenen plaats, gericht op de combinatie van installaties met procedures en werkprocessen van Rijkswaterstaat en hulpdiensten in de tunnel. Deze oefeningen en testen toonden de veiligheid aan voor weggebruiker, maar ook de betrouwbaarheid van de systemen. De onafhankelijk veiligheidsbeambte bracht daarop een positief eindadvies uit, waarna Rijkswaterstaat op 28 november het verzoek deed aan de gemeente om de openstellingvergunning te verlenen. 

Goede samenwerking   

Ook Jannita Robberse prijst de goede samenwerking tussen de projectpartners Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg, gemeente Meerssen en de bouwer Avenue2; het consortium van Strukton en Ballast Nedam. “Het hele project is een schoolvoorbeeld van effectieve samenwerking, met respect voor elkaars belangen. Ook de totstandkoming van de openstellingsvergunning is solide verlopen. Dat is ook nodig, want het borgen van de dagelijkse veiligheid is een continue samenspel van mens en techniek. Pas als deze blindelings op elkaar zijn ingespeeld, ontstaat de zekerheid die benodigd is voor het aanvragen en verlenen van de vergunning.”

 

Foto: Laurens Bouvrie