Operatie Steenbreek van start

Tegels eruit, Tuin erin!

Logo Operatie Steenbreek

De gemeente Maastricht doet met ICIS/ Maastricht University en het Maastricht-LAB de komende twee jaar mee aan de landelijke campagne Operatie Steenbreek. Onder het motto Tegels eruit, Tuin erin! worden woningeigenaren en huurders opgeroepen hun voor- of achtertuin te veranderen van een betegelde plek naar een groene en bloeiende tuin. Deze vergroening is nodig om de gevolgen van de klimaatveranderingen beter op te vangen. In samenwerking met Maastricht-LAB start een stadsbrede campagne om de verschillende voordelen van een groene tuin onder de aandacht te brengen bij de bewoners van Maastricht. Daarnaast worden er gerichte acties en activiteiten in een aantal wijken georganiseerd. De campagne loopt van 30 juni tot 30 november en iedereen kan meedoen. 

Bewustwording

Wethouder Gerdo van Grootheest: “De klimaatveranderingen zorgen er voor dat we steeds meer te maken krijgen met extreme neerslaghoeveelheden en hittestress. Daar moeten maatregelen voor worden getroffen. Als stad nemen we daar onze verantwoordelijkheid voor, maar we kunnen dit niet alleen. Daarom vragen we onze inwoners om mee te helpen. Dat doen we onder andere door de campagne “Operatie Steenbreek”.

Hiervoor werkt de gemeente samen met ICIS/ Maastricht University en het Maastricht-LAB om mensen bewust te maken van de klimaatveranderingen en ze te stimuleren om een groenere woon- en leefomgeving te creëren. Gebleken is dat mens en dier zich beter thuis voelen in een groene omgeving. Een groene tuin biedt voordelen op hete zomerse dagen. Planten, struiken en bomen zorgen dan voor een aangename verkoeling en gaat hittestress tegen. En groene tuinen zijn goed om wateroverlast op straat tegen te gaan tijdens hevige regenbuien, omdat het regenwater makkelijker de grond in zakt en het riool minder wordt belast.

Campagne

Om het vergroenen van voor- of achtertuinen te stimuleren kunnen de tien mooiste en meest bijzondere tuinen een waardebon winnen van €100,- te besteden bij een tuincentrum. Ook worden er diverse activiteiten aangeboden om te helpen bij het vergroenen van de tuin. Zaterdag 11 juli bijvoorbeeld staat Operatie Steenbreek bij Intratuin Maastricht, Molensingel 87 om vragen te beantwoorden en met advies over het vergroenen van tuinen. Deze actie is een samenwerking met het Centrum voor Natuur en Milieueducatie (CNME) en Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Maastricht (IVN).

Buurtgerichte activiteiten

Naast een publiekscampagne gaan de partners van Operatie Steenbreek met gerichte activiteiten en acties aan de slag om bewoners mee te krijgen hun tuinen te vergroenen. Dit om de relatie tussen versteende tuinen, overbelasting van de riolering en hittestress in wijken nader te onderzoeken en aan te pakken. In bijvoorbeeld wijken als Mariaberg en Heer is wateroverlast een probleem en in de wijken Heugemerveld en Hazendans is meer sprake van hittestress. De komende tijd onderzoeken de partners van Operatie Steenbreek in welke buurten zij actief aan de slag gaan.

Meer informatie

Meer informatie over Operatie Steenbreek is te vinden op www.maastrichtlab.nl of via de Facebookpagina www.facebook.nl/operatiesteenbreek.