Oproep PGB houders: melding bij Sociale Verzekeringsbank noodzakelijk

Heeft u een Persoonsgebonden budget (PGB)? Dan moet u vóór 15 december 2014 uw zorgovereenkomst overleggen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Een zorgovereenkomst houdt in de schriftelijke afspraken die u met uw zorgverlener(s) heeft gemaakt voor zorg en ondersteuning. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit zo snel mogelijk, anders heeft dit gevolgen voor de uitbetaling van het PGB. 

Dit geldt zowel voor de mensen die al bij de SVB bekend staan als cliënt, als de PGB-houders die nog niet zijn aangemeld bij de SVB. 

PGB-Alpha

Heeft u een budget PGB-Alpha? U hoeft niets te doen. De gemeente neemt op tijd contact met u op. 

SVB

Vanaf 1 januari 2015 beheert de SVB de PGB-budgetten voor mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Dit betekent dat cliënten met een PGB voortaan hun budget niet meer ontvangen op de eigen rekening. De SVB betaalt rechtstreeks de zorgverleners voor de geleverde zorg en ondersteuning. Dit kan alleen als de Sociale Verzekeringsbank beschikt over de zorgovereenkomst van de mensen die hier gebruik van maken. Deze wijziging is doorgevoerd in reactie op de fraude met zorggelden.