Opvang mensenrechtenverdedigers in Maastricht via Shelter City programma

De internationale stad Maastricht wil het debat over zowel lokale als internationale mensenrechten faciliteren. Onderdeel hiervan vormt Maastricht Shelter City. Een programma waarin de gemeente in samenwerking met Maastricht University en mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax de komende twee jaar opvang biedt aan vier mensenrechtenverdedigers.

Mensenrechtenverdedigers

Mensenrechtenverdedigers zijn personen, die binnen een organisatie of als individu, opkomen voor fundamentele rechten en vrijheden. Ze kaarten misstanden door autoriteiten aan of zetten zich in voor het tegengaan van straffeloosheid. In eigen land worden hun activiteiten onderdrukt of beknot. Via het Shelter City programma kunnen zij vanuit een veilige omgeving werken aan hun internationale netwerk en voorlichting geven in de stad. Na drie maanden verblijf zullen zij met nieuwe energie, kennis en een breder netwerk hun waardevolle werk in eigen land voortzetten.

Shelter City Maastricht

De vier mensenrechtenverdedigers worden elk voor drie maanden opgevangen in Maastricht. De gemeente Maastricht verzorgt in samenwerking met Maastricht University (Rechten faculteit en Maastricht University) en Justitia et Pax de opvang. De selectie van de mensenrechtenverdedigers is volledig in handen van Justitia et Pax die hier, in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor zijn.

Andere steden die mensenrechtenverdedigers via dit programma in hun stad verwelkomen zijn Den Haag, Utrecht, Middelburg en Nijmegen.

Stad van Debat

Maastricht Shelter City maakt onderdeel uit van een breder programma waarin de gemeente, in samenwerking met partners in de stad en op initiatief van de gemeenteraad, het debat over zowel lokale als internationale mensenrechten zal faciliteren.