Participatiewet 2015 – veranderingen op het gebied van inkomen

Met de Participatiewet wil het kabinet iedereen in staat stellen om te werken naar vermogen, liefst in een reguliere baan. Alle mensen met een bijstandsuitkering vallen vanaf 1 januari 2015 onder deze wet. Voor deze mensen kunnen er dingen veranderen op het gebied van inkomen en werk.

 

Afbeelding decentralisaties

Deze week leggen we de veranderingen uit die te maken hebben met inkomen. De weken erna kunt u informatie verwachten over de gevolgen voor werk.

Wat verandert er voor u?

De kostendelersnorm

Als u een woning deelt met volwassenen dan wordt uw bijstandsuitkering verlaagd, omdat u uw woonlasten kunt delen. Hoe meer mensen ouder dan 21 in een woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. Dit is de kostendelersnorm.

Als u op 31 december 2014 met meerdere mensen ouder dan 21 jaar op een adres woont en een uitkering heeft, betekent dit dat:

  • u voor 1 juli 2015 wordt uitgenodigd voor een gesprek;
  • er tot 1 juli 2015 niets in de hoogte van uw uitkering verandert;
  • na 1 juli 2015 mogelijk een verlaging op uw bijstandsuitkering van toepassing is.

Meer informatie vindt u via
www.gemeenteloket.minszw.nl/dossiers/werk-en-inkomen/wwb/gemeentelijke-taken.html.

Uitkering voor alleenstaande ouders

Deze uitkering is per 1 januari 2015 gelijk aan die voor een alleenstaande. Als alleenstaande ouder kunt u in aanmerking komen voor een hoger kindgebonden budget via de Belastingdienst. Krijgt u nog geen kindgebonden budget? Op www.toeslagen.nl kunt u nagaan of u recht heeft op dit budget en kunt u het aanvragen.

Meer informatie vindt u via www.rijksoverheid.nl/kindregelingen.

De individuele inkomenstoeslag

De langdurigheidtoeslag wijzigt per 1 januari 2015 in de individuele inkomenstoeslag. Dit is ook een vergoeding die de gemeente u een keer per jaar kan geven als u langere tijd een laag inkomen heeft. Het verschil is dat u naast de geldende voorwaarde moet aantonen dat u probeert uw inkomen te verbeteren. De gemeente beoordeelt vervolgens of u hiertoe in staat bent.

U vindt de voorwaarden op www.rechtopbijstand.nl/inhoud/pid/970.

Meer informatie

Nog niet alle gevolgen zijn duidelijk. Als er iets voor u verandert, laten we u dat liefst per brief weten. Meer informatie vindt u ook op onze speciale webpagina's over de decentralisaties.

Vragen?

Bespreek het met uw consulent van Sociale Zaken. Heeft u geen consulent? Bel 14 043 of stuur een e-mail naar post@maastricht.nl.