Peuterspeelzaal wordt peuteropvang binnen de kinderopvang

Op 1 april 2016 worden alle peuterspeelzalen van STEPS officieel overgedragen aan vier kinderopvangorganisaties: MIK Kinderopvang, Pinokkio, Hummel-Kids en Samen Spelen Wijck. Hierdoor wordt de peuterspeelzaal officieel peuteropvang.

Flyer Peuterspeelzaal wordt peuteropvang binnen de kinderopvang

In Maastricht werken gemeente, onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk samen toe naar Integrale Kindcentra (IKC). Een eerste stap naar het vormen van IKC’s is het samen laten gaan van de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Vooruitlopend op landelijke wet- en regelgeving, is vanaf 1 april 2016 het peuterspeelzaalwerk in Maastricht geharmoniseerd met de kinderopvang. Dat betekent dat vanaf die datum er geen verschil in kwaliteitseisen meer is tussen de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Daarnaast betalen alle ouders een gelijke inkomensafhankelijke ouderbijdrage, waarbij werkende ouders gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag en de gemeente het verschil compenseert voor ouders die hier geen gebruik van kunnen maken.
 
Met de harmonisatie is er een ontwikkelrecht gerealiseerd voor alle peuters in Maastricht.  Alle 1300 peuters in Maastricht krijgen de kans wekelijks twee dagdelen te spelen, leren en ontwikkelen in de peuteropvang. Peuters die een extra zetje in de rug kunnen gebruiken om goed voorbereid te zijn op de basisschool, krijgen een zogenaamde voor-en vroegschoolse indicatie (VVE-indicatie) en mogen zonder bijbetaling nog eens twee dagdelen extra komen.
 
Wethouder Mieke Damsma:
“Door het samengaan van de peuterspeelzalen met de kinderopvang, heeft Maastricht een toekomstbestendig aanbod voor peuters gerealiseerd. Als gemeente lopen we met een aantal andere gemeenten in Nederland voorop met deze harmonisatie. Samen met het onderwijs en de kinderopvang werken we nu verder aan het opzetten van IKC’s, waarin alle kinderen tussen 0-13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen.''
 
De inhoud en kwaliteit van het peuterwerk in Maastricht blijft behouden door de overname van alle leidsters van STEPS, terwijl tegelijkertijd het peuterwerk volledig, conform rijksbeleid, onder de Wet Kinderopvang wordt gebracht.
 
De vier kinderopvangorganisaties aan wie de 20 peuterspeelzalen van STEPS worden overgedragen, gaan samen met de schoolbesturen in het primair onderwijs verder samenwerken in de huidige en toekomstige Integrale Kindcentra. Zij zetten zich samen in voor het verzorgen van een stabiele basis en doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.