Pilot Langer Thuis in Maastricht start 5 oktober in Heer

De gemeente gaat met informatie en persoonlijk advies woningeigenaren bewust maken van de mogelijkheden om hun woning zo aan te passen, dat ze langer veilig en comfortabel thuis kunnen blijven wonen.

Langer Thuis in Maastricht

Langer Thuis in Maastricht geeft in een reeks themabijeenkomsten informatie, tips en praktische ondersteuning. Het programma wordt in oktober en november in Heer als pilot uitgevoerd door de gemeente samen met buurtplatform Heer en de landelijke organisatie Lang zult u wonen. In de pilotfase richt Langer Thuis in Maastricht zich op 60-plussers in Heer met een eigendomswoning. Er is gekozen voor Heer vanwege het stevige sociale netwerk, een hoog percentage 60- tot 70-jarigen, een hoog percentage grondgebonden koopwoningen en een hoog percentage aanpasbare woningen. Alle woningeigenaren vanaf 60 jaar zijn met een brief uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Startbijeenkomst in Moetiara Maloekoe op donderdag 5 oktober

Tussen 19.00 en 21.00 uur vindt de startbijeenkomst plaats in Moetiara Maloekoe. Wethouder Gerarts (Wmo, Welzijn) opent de bijeenkomst. Prof. Dr. Ruud Kempen (verbonden aan de Universiteit Maastricht) spreekt over ontwikkelingen in vergrijzing, het belang van het letten op verschillen in gezondheidstrajecten bij ouderen en factoren die een rol spelen in die verschillen,

een aantal uitdagingen in de ouderenzorg, mantelzorg en complexe ontwikkeling rondom invoering zorgtransities. Er wordt een workshop brandveiligheid gegeven en het programma Langer Thuis in Maastricht wordt verder toegelicht. Na de startbijeenkomst volgen er in oktober en november themabijeenkomsten en kan men een opgeleide wooncoach inschakelen die de woning test en tips kan geven voor woningaanpassingen.

Aanpassingen voor nu en later

Ouderen blijven tegenwoordig langer zelfstandig wonen. Over het algemeen is men tevreden met de woning en woonomgeving en zouden ze er voor tekenen om nog vele jaren comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. Maar in de praktijk wachten de meeste mensen onnodig lang met het aanpassen van hun woning. Kleine aanpassingen kunnen voor extra veiligheid en comfort zorgen, nu en later. Het gaat bijvoorbeeld om slipvast materiaal op de traptreden, gordijnen op afstandsbediening, beugels en steunen in de badkamer en toilet of, heel simpel, een mandje onder de brievenklep in de voordeur.

Meer informatie

Op www.thuisinmaastricht.nl/heer staan de datums van de themabijeenkomsten. Op de site www.langzultuwonen.nl staat meer informatie over de inhoud van het programma en staan praktische tips en informatie over woningaanpassingen.