Pilot Student en Leefbaarheid verlengd

In de pilot doet de gemeente ervaring op met hoe zij omgaat met meldingen over studentenoverlast.

afbeelding student

Sinds het voorjaar 2017 loopt de pilot Student en Leefbaarheid in Maastricht. In de pilot doet de gemeente ervaring op met hoe zij omgaat met meldingen over studentenoverlast. Het uiteindelijke doel van deze pilot is het ervaren van minder studentenoverlast en het verbeteren van de relatie student en stad. Eind 2017 is besloten om de pilot tot aan de zomer 2018 te verlengen. 

Inzicht en aanpak meldingen

In Maastricht ervaren sommige inwoners van de stad overlast in de avond/nacht van bewoners van studentenpanden. De gemeente wil daarom inzicht krijgen in de aard en omvang van deze meldingen en hoe deze meldingen het beste kunnen worden afgehandeld. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van jongeren buurtbemiddeling, maar uiteraard ook van de politie en de inzet van gemeentelijke handhavers op twee avonden/nachten in de week. In de afgelopen periode hebben bewoners aangegeven zich gesteund te voelen door de pilot.  

Hoe melden?

Sinds begin dit jaar zijn de avonden/nachten waarop de gemeentelijke handhavers in dienst zijn gewijzigd van de woensdag en donderdag naar de donderdag en vrijdag tussen 22.00 en 2.00 uur. Dit betekent dat op die avonden de handhavers direct reageren op een melding. Op de overige avonden en nachten zal de politie hier op reageren. De overlast kan worden gemeld via zowel de politie op telefoonnummer 0900 8844 als via de gemeente op het telefoonnummer 14 043.