Plek voor een origineel horecaconcept in Stadspark Maastricht-Oost

Stichting Stadspark Maastricht-Oost en de gemeente Maastricht zoeken een enthousiaste ondernemer voor de financiering, realisatie en exploitatie van een paviljoen in het nieuwe stadspark Maastricht-Oost.

paviljoen Stadspark Maastricht-Oost

Een nieuw park

De gemeente Maastricht is in april 2017 begonnen met de herinrichting van het Oranjeplein en Koningsplein. Inmiddels is het nieuwe stadspark Maastricht-Oost geopend. De gemeente heeft de aanleg van het grijs en groen (aanleg wegen, paden, beplanting en verlichting) voor rekening genomen. De Stichting Stadspark Maastricht-Oost zorgt voor de voorzieningen zoals de Mosasaurus en de beweegtuin.

Een ontmoetingsplek

Daarnaast is er behoefte aan een ontmoetingsplek in het park in de vorm van een paviljoen. De grote Mosasaurus oefent een grote aantrekkingskracht uit, maar een paviljoen moet het kloppend hart van het nieuwe park worden. Het is dé ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners. Het is:

 • een plek waar je een krant kunt lezen, een drankje drinkt en een praatje maakt.
 • een plek waar de kinderen verantwoord kunnen ravotten in de naastgelegen speelplek, terwijl ouders (grootouders) en omwonenden een oogje in het zeil houden.
 • een plek waar op warme zomernamiddagen de tango gedanst kan worden.
 • een opslagplek voor grote schaakstukken, pingpongballen, tuingereedschap en volleybalpalen, een vaste plek voor leenboeken (biblio).
 • een plek voor vitrines waar vondsten getoond kunnen worden die te voorschijn zijn gekomen bij het uitgraven van de tunnel.
 • een plek waar de burgers die het park een warm hart toedragen door mee te helpen met het groenonderhoud en het schoon en veilig houden van het park, na afloop tevreden kunnen terugkijken op de resultaten van hun inspanningen.
 • een plek die oud en jong verbindt door het faciliteren van voorzieningen en activiteiten.

Deze multifunctionaliteit rechtvaardigt de oprichting van een multifunctioneel gebouw van beperkte omvang dat optimaal kan worden gebruikt voor de verschillende functies en dat een landmark vormt voor het nieuwe stadspark.

Kortom, een unieke kans voor iedere geïnteresseerde ondernemer om een eigen invulling te geven aan een horecaonderneming die in Maastricht nog niet bestaat. Er is grote steun vanuit de omliggende wijken.

Over het paviljoen

Het paviljoen met terras bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 600 m2 waarvan maximaal 100 m2 bebouwd is. De definitieve grootte van het terras is afhankelijk van de zichtbaarheid vanuit het te plaatsen paviljoen. De gemeente geeft het te bebouwen perceel van maximaal 100 m2 in erfpacht uit voor een periode van 40 jaar. Het terras wordt vergund.

De aanpassing van het bestemmingsplan begint (door en op kosten van de gemeente) na de definitieve selectie van de juiste ondernemer en de ondertekening van de erfpachtovereenkomst. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van het niet verkrijgen van een onherroepelijk bestemmingsplan en vergunningen voor de bouw en exploitatie van het paviljoen met terras. Bij het ontwerp van het paviljoen moet uitgegaan worden van geformuleerde stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Gezocht: een ondernemer

We zoeken:

 • een ondernemer die zich verbonden voelt met de bewoners van de omliggende wijken.
 • een ondernemer die graag een actieve rol wil spelen in het tot stand brengen van de sociale cohesie van deze buurten.
 • een echte voorstander van duurzaamheid die graag energie- en CO2-neutraal wil bouwen.
 • een ondernemer met horeca-ervaring die sociaal communicatief vaardig is en aandacht heeft voor de behoeften en verwachtingen van de gasten.
 • een actieve ondernemer die op creatieve wijze een steentje bijdraagt aan de organisatie van activiteiten in het park. Hij/zij wordt ook medebestuurslid van de Stichting Stadspark Maastricht-Oost.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/over-maastricht/projecten/oost/herinrichting-koningspleinoranjeplein. Het is ook mogelijk om contact op te nemen via info.paviljoen@maastricht.nl

Let op: de zoektocht naar een origineel horecaconcept is feitelijk een aanbestedingsprocedure. Dat betekent dat er bepaalde voorwaarden en regels gelden. Die vindt u in het document aanvraag concessie.

Inschrijving 

Uw inschrijving kunt u richten aan:

Gemeente Maastricht
t.a.v. Natascha Sliepen
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Inschrijven kan tot uiterlijk 25 september 2018 17.00 uur.

Documenten

Bekijk ook de animatie Koningsplein