Podium Multicultureel Maastricht op 2 november

Podium Multicultureel Maastricht

Op woensdag 2 november vindt in Trefcentrum Wittevrouwenveld (Edisonstraat 4) Podium Multicultureel Maastricht plaats. Het thema deze avond is “de status van multicultureel Maastricht en de verschillen van mening over de betekenis van integratie.”

Podium voor culturele groeperingen

De Maastrichtse samenleving is in vele opzichten zeer internationaal en telt zo`n 10.000 burgers met een grote variatie aan niet-westerse culturele achtergronden. Op deze avond zal een podium worden geboden aan die diverse culturele groeperingen. Tevens zal een aantal interessante gastsprekers hun visie geven op bovenstaand thema, waarna ze met elkaar en met het publiek in debat
zullen gaan.

Doel

Het doel van Podium Multicultureel Maastricht is om meer inzicht te krijgen in en begrip te kweken voor de multiculturele samenleving, en om meer te weten te komen over mogelijke knel- en verbeterpunten.

Organisatie

Deze avond wordt georganiseerd door het CIMM (Commissie Integratie en
Mondialisering Maastricht)
in samenwerking met het Mondiaal Centrum.

Programma

 • 19.00 - 19.30 uur Inloop en kennismaking met multicultureel Maastricht met muziek van de Armeense gemeenschap in Maastricht
 • 19.30 - 19.40 uur Opening door wethouder Jack Gerats en Nol Reverda, voorzitter CIMM
 • 19.40 - 19.55 uur Korte film met interviews van Maastrichtse burgers
 • 19.55 - 20.00 uur Inleiding tot het sprekersgedeelte door Dirk van Beek
 • 20.00 - 20.10 uur Gastspreker Babah Tarawally, filosoof en journalist
 • 20.10 - 20.20 uur Gastspreker Sueli Brodin, Maastricht School of Management
 • 20.20 - 20.30 uur Gastspreker Zakaria Bouders, historicus en lid Adviesraad Sociaal Domein Venlo
 • 20.30 - 20.40 uur Gastspreker Fatma Isen, consulent MEE Zuid-Limburg 
 • 20.40 - 21.00 uur Pauze
 • 21.00 - 21.45 uur Interactief debat tussen gastsprekers en met het publiek
 • 21.45   Afsluiting eerste Podium Multicultureel Maastricht door Eline van Drongelen van het Mondiaal Centrum en gelegenheid tot napraten met een drankje

Aanmelden

Wilt u deze avond graag bijwonen? Meldt u dan aan via gertie.stallenberg@maastricht.nl.