Praat mee over de vernieuwing van het kunst- en cultuurbeleid

De gemeente is bezig met vernieuwing van het kunst- en cultuurbeleid en het opstellen van een Innovatieagenda Cultuur. De afgelopen maanden is er met veel verschillende instanties gepraat . De uitkomsten van deze gesprekken leggen we graag aan u voor tijdens vijf bijeenkomsten. We zijn benieuwd naar uw reactie. Daarom willen we u via dit artikel van harte uitnodigen voor de bijeenkomsten. 

Vijf themabijeenkomsten

Iedere bijeenkomst heeft een thema. De bijeenkomsten vinden plaats op:   

  • 13 november om 10.00 uur in Centre Céramique over cultuurproductie en talentontwikkeling
  • 13 november om 14.00 uur in Centre Céramique over jongerencultuur en crowdsourced projecten
  • 16 november om 10.00 uur in Infocentrum Belvédère over creatieve industrie
  • 16 november om 14.00 uur in Infocentrum Belvédère over erfgoed en identiteit
  • 16 november om 19.00 uur in Infocentrum Belvédère over amateurkunsten en cultuurparticipatie. 

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten via Lincey.bastings@maastricht.nl. 

Hoe verder?

Na deze bijeenkomsten worden de voorstellen in het college van burgemeester en wethouders besproken. De gemeenteraad neemt begin 2016 een definitief besluit over deze voorstellen en de invulling van het innovatiebudget. Wilt u meer weten over de Innovatieagenda Cultuur? Neem dan contact op met Lincey.bastings@maastricht.nl.