Proef met duurzame stadsdistributie in Wyck

De gemeente Maastricht start in 2015 een drie jaar durende proef met duurzame stadsdistributie in het stadsdeel Wyck. De gemeente heeft met het ministerie van Infrastructuur en Mobiliteit een zogeheten Green Deal Zero Emission Stadslogistiek gesloten. Daardoor kan de gemeente met hulp van het ministerie een proef uitvoeren met minder en schonere bevoorradingsvoertuigen. Het doel is het reduceren van CO2-uitstoot. De gemeente wil met de proef ook de verkeershinder van de bevoorrading terugdringen en de bereikbaarheid verbeteren. 

Leefbaarheid

Met de proef wil de gemeente een innovatieve en duurzame bevoorrading van het stadsdeel Wyck ontwikkelen. Zo wordt bijvoorbeeld bekeken of meer kleiner elektrisch bevoorradingsmaterieel kan worden ingezet en een voorrangsregeling voor schone voertuigen kan worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld: schoon vervoer mag buiten de bepaalde (venster)tijden laden en lossen. Daarnaast wordt gekeken naar alternatieve laad- en losplekken en zal worden geëxperimenteerd met nieuwe vormen van laden en lossen. 

 “Het mes snijdt aan meerdere kanten. Er worden minder en schonere voertuigen ingezet. Dat is niet alleen goed voor het milieu, er zijn ook minder verkeersbewegingen. En dat is goed voor de leefbaarheid en het woongenot. Minder verkeershinder komt bovendien de aantrekkelijkheid van het stadsdeel ten goede en dat is weer voordelig voor ondernemers,” aldus John Aarts, wethouder Mobiliteit van de gemeente Maastricht.

De proef wordt uitgevoerd samen met de werkgroep Wyck (waarin onder meer Centrummanagement Maastricht, Ondernemers Initiatief Wyck en bewoners deelnemen) en twee landelijke vervoersorganisaties TLN (Transport en Logistiek Nederland) en EVO (Eigen Vervoerders Organisatie).  

Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Debets: peter.debets@maastricht.nl.