Raad van State steunt handhaving ingezetenencriterium

Vandaag heeft de Raad van State besloten dat het ingezetenencriterium niet in strijd is met het recht. Daarmee is duidelijk dat het ingezetenencriterium mag worden toegepast door de gemeente Maastricht.

In mei 2012 besloot Burgemeester Hoes coffeeshop Easy Going te sluiten voor één maand wegens overtreding van onder meer het ingezetenencriterium. Aan de juridische onduidelijkheid over de rechtmatigheid van het ingezetenencriterium is door deze uitspraak een eind gekomen.

Handhaving ingezetenencriterium

‘Met het handhaven van het ingezetenencriterium en tegelijkertijd aanpakken van drugsoverlast, in samenwerking met Politie en Openbaar Ministerie, hebben wij een lijn ingezet die nu onderstreept wordt door de Raad van State.’, stelt Burgemeester Hoes, ‘Deze lijn heeft op veel plaatsen in onze stad zijn vruchten afgeworpen. Het massale drugstoerisme is voor een groot gedeelte verdwenen.’

Grondslag ingezetenencriterium

Het terugdringen van drugstoerisme en tegengaan van grootschaligheid van coffeeshops liggen ten grondslag aan het ingezetenencriterium en het handhaven hiervan in Maastricht. Dit is beschreven in het rapport "Geen deuren maar daden" van juli 2009 van de Adviescommissie Drugsbeleid en komt terug in de uitspraak van de Raad van State: ‘Daarbij wijst de Adviescommissie op de groei van de coffeeshops als gevolg van hun aantrekkingskracht voor buitenlanders, maar ook als gevolg van de verbinding van een aantal coffeeshops met de georganiseerde cannabisteelt in het land en de toename van de georganiseerde misdaad betrokken bij de productie en handel in cannabis en de verwevenheid daarvan met die in harddrugs. De coffeeshops hebben volgens het rapport op veel plaatsen mede door een gebrekkige en eenzijdige handhaving een vorm gekregen die nooit was bedoeld, met ook op het buitenland gerichte voorzieningen. Niet zelden zijn ze verbonden met een harde wereld van grootschalig georganiseerde cannabisteelt waarbij de growshops een centrale rol spelen. De Adviescommissie beschouwt het als een urgente noodzaak de situatie weer om te buigen naar een meer kleinschalig geheel van coffeeshops met een lokale functie.’

De Raad van State heeft nu bepaald dat het ingezetenencriterium een geschikt middel is om het legitieme doel, drugstoerisme te voorkomen als onderdeel van drugsbestrijding, te bereiken.

Toekomst

‘Maar we weten ook,’ vervolgt Hoes, ’dat we er, wat betreft drugsoverlast en drugscriminaliteit, nog niet zijn. Daarom gaan we onverminderd door met onze samenwerking met de politie en aanpak aan de hand van meldingen bij het Drugsmeldpunt. Zo werken we enerzijds aan een situatie, met kleinschalige coffeeshops die een veilige omgeving bieden voor gebruikers en zonder de massale toestroom van drugstoeristen. Anderzijds blijven we werken aan het verminderen van het gevoel van onveiligheid van de mensen in de wijken van Maastricht als gevolg van de illegale drugshandel.’

Samenwerking

Nu er duidelijkheid over het ingezetenencriterium, heeft de gemeente Maastricht ook de intentie om de samenwerking met de Maastrichtse Coffeeshops weer op te pakken. Zo hopen we samen met de Coffeeshops en Mondriaan de schouders te zetten onder voorlichting en verslavingspreventie. De coffeeshophouders kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten.

Geen gevaar voor privacy

De gemeente Maastricht benadrukt ook dat er nog steeds geen gevaren zijn voor de privacy van coffeeshopbezoekers. De manier om te bewijzen dat zij ingezetenen zijn is het tonen van een uittreksel uit het BRP (Basisregistratie Personen). Het is niet verplicht een reden op te geven voor het aanvragen van dit uittreksel bij de gemeente. Ook hoeven zij het uittreksel niet achter te laten bij de coffeeshop. Het blijft de verantwoordelijkheid van de coffeeshophouder zich te verzekeren van het feit dat de bezoeker een ingezetene is. Hier zullen we als gemeente ook steekproefsgewijs op blijven controleren.

Other languages

Read this information in English (PDF, 119kB), French (PDF, 122kB) or German (PDF, 115kB).