Raadslid Frans Bastiaens heeft integer gehandeld in asieldossier

Raadslid F.H.Bastiaens heeft gehandeld in overeenstemming met de wet en de voor raadsleden geldende integriteitregels. Dat blijkt uit het onderzoek dat Capra Advocaten heeft gedaan in opdracht van de burgemeester van Maastricht.
 
Burgemeester Penn-te Strake van de gemeente Maastricht heeft op verzoek van raadslid Frans Bastiaens een integriteitonderzoek laten verrichten naar zijn rol in de gemeentelijke besluitvorming met betrekking tot het opvangen van asielzoekers in Maastricht. Ook zijn optreden in de lampenactie voor het Griekse vluchtelingenkamp in Idomeni is in het onderzoek meegenomen. Aanleiding vormden recente publicaties waarin de heer Bastiaens het verwijt wordt gemaakt van (de schijn van) belangenverstrengeling door in de raad het woord te voeren over het lokale asielbeleid, terwijl hij zelf werkzaam is in de asielbranche.
 
Aan de hand van 5 onderzoeksvragen heeft Capra het handelen van Bastiaens onderzocht. De conclusie in het rapport is dat heer Bastiaens geen integriteitsschendingen kan worden verweten.
 
Bijlage: Onderzoeksrapport Capra - 22 augustus 2016