Raadsvergadering over crisisnoodopvang asielzoekers

De agenda van de gemeenteraad voor komende dinsdag is gewijzigd. Op verzoek van het college wordt de crisisnoodopvang asielzoekers in het huidige azc Maastricht besproken in een Raadsvergadering om 19.00 uur. Het college geeft hiermee gehoor aan de aangenomen motie over de extra opvang van asielzoekers en aan diverse oproepen van directeur-generaal Vreemdelingenzaken Goet en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Dijkhoff. Na overleg met het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) blijkt dat crisisnoodopvang voor 100 mensen het beste gerealiseerd kan worden in het huidige azc Maastricht. Burgemeester Penn - te Strake heeft vorige week met bewoners en betrokkenen in Limmel en Nazareth gesproken en afgelopen maandag met de fractievoorzitters. 

Spreekrecht

Ook het spreekrecht is toegevoegd aan de agenda. Insprekers op de crisisnoodopvang asielzoekers moeten voor maandagmiddag 12 oktober 16.00 uur contact opnemen met de Raadsgriffie via (043) 350 4046 of raadsgriffie@maastricht.nl. 

Informatiemarkt Begroting 2016

De Raadsavond begint met de informatiemarkt over de begroting 2016. Raadsleden en bewoners kunnen per programma inzicht krijgen en ook met bestuurders en ambtenaren in gesprek gaan. Verder staan de Stadsrondes over de Tram Vlaanderen Maastricht, het Rekenkamerrapport en de nieuwe horecanota op de agenda.De volledige agenda en alle bijbehorende stukken zijn te vinden op www.gemeentemaastricht.nl/gemeenteraad.