Rd4 en Stadsbeheer Maastricht gaan samenwerken

De afval- en reinigingsbedrijven Rd4 in Heerlen en Stadsbeheer Maastricht gaan samenwerken. Daartoe hebben wethouder André Willems van Maastricht en bestuursvoorzitter Jo Bok van Rd4 vandaag een intentieverklaring getekend.

De samenwerking richt zich op vier onderdelen:

  1.       Bundeling van afvalvolume van alle afvalstromen c.q. grondstoffen.
  2.       Milieuparken.
  3.       Inkoop en aanbesteding.
  4.       Optimalisatie van afvalinzameling in het Heuvelland.

In de intentieverklaring is afgesproken dat de komende tijd onderzoek zal plaatsvinden hoe de samenwerking op alle vier de onderdelen concreet opgepakt kan worden.
“Wij zijn er van overtuigd dat op diverse onderdelen van de afvalketen voordelen te behalen zijn door de handen ineen te slaan. Zowel financieel als wat betreft serviceniveau. De burgers in het samenwerkingsgebied zullen hier wel bij varen.” aldus Rd4-voorzitter Jo Bok.

Door bundeling van afvalvolumes levert het recyclebaar afval meer op. Ook brengt het gezamenlijk inkopen en aanbesteden extra financieel voordeel met zich mee.
Door samenwerking wat betreft milieuparken ontstaat er kwaliteitsverbetering en verhoging van serviceniveau voor burgers. Zoals afstemming van de openingstijden, acceptatievoorwaarden, mogelijkheden om op alle regionale milieuparken afval aan te bieden etc.

“Maar er is nog een voordeel”, zegt de Maastrichtse wethouder André Willems. “Samenwerking levert meer sociale werkgelegenheid op. We gaan inspelen op de zogeheten nieuwe VANG-wetgeving van het Rijk (Van Afval Naar Grondstof). Dat betekent dat we afvalstoffen zoveel mogelijk als grondstoffen gaan inzetten. Dat betekent extra sorteren en extra bewerking. Zie bijvoorbeeld het textielsorteercentrum van Rd4 in Heerlen, waar inmiddels 60 sociale arbeidsplaatsen zijn gecreëerd. Als we dat door de samenwerking kunnen uitbreiden, betekent het extra banen.”

Nog in 2015 verwachten beide partijen de eerste voorstellen voor concrete samenwerking te presenteren. Overigens is er geen sprake van fusieplannen of dergelijke. Alle betrokken partijen (Rd4 werkt inmiddels voor tien gemeenten) behouden ook op deze onderdelen hun autonomie.

Mogelijk wordt de samenwerking uitgebreid naar alle 14 gemeenten in zuidelijk Zuid-Limburg.
Het samenwerkingsgebied dat dan ontstaat kent de volgende cijfers: 457.000 inwoners, 227.000 huisaansluitingen, 11 milieuparken, 230.000 ton afval, 300.000 containers.