Reactie burgemeester Maastricht op evaluatie steekincidenten

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht heeft kennis genomen van de evaluatie van de steekincidenten die plaatsvonden op 14 december 2017 en de reactie van de Inspectie van Justitie en Veiligheid daarop.

 

“De procedures en werkafspraken zijn correct gevolgd en toegepast. Dat is voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de betrokken hulpdiensten, en ook voor mij als burgemeester van Maastricht, een belangrijke conclusie. Maar deze neemt uiteraard niet weg dat de traumatische ervaringen van die avond nog bij veel mensen in het geheugen gegrift staan. Bij de getroffen familie uiteraard, maar ook bij de hulpverleners. Ik spreek mijn respect uit aan hen. Ze hebben in deze vreselijke omstandigheden hun werk goed gedaan. Voor de familie is dat uiteraard een schrale troost. De pijn en het verdriet van deze traumatische gebeurtenis blijven. Ik wens de families nogmaals veel sterkte toe bij het verwerken van dit verdriet.”

Het rapport en de reactie van inspectie.