Reconstructie Grote Gracht van start op 8 september

Vanaf 8 september 2014 beginnen we met de reconstructie van de Grote Gracht tussen de Helmstraat en de Oude Tweebergenpoort.

Afbeelding werkzaamheden

Werkzaamheden

De bestaande asfaltverharding wordt vervangen door Portugees graniet. Het wegprofiel wordt aangepast en de ligging van de parkeerplaatsen wijzigt. In de plaats van de betonnen trottoirbanden komt Belgische hardsteen. De werkzaamheden duren tot eind oktober 2014.

Planning

Om de overlast zo veel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in drie fases uitgevoerd. In fase 1 wordt van 8 september tot 30 september het wegvak tussen de Helmstraat en de Statenstraat aangepast. In fase 2 is in het weekend van 3 tot 6 oktober het kruispunt Grote Gracht/Statenstraat/Capucijnenstraat aan de beurt. Tenslotte wordt in fase 3 van 24 september tot 24 oktober het wegvak tussen de Statenstraat en de Oude Tweebergenpoort uitgevoerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Linders, toezichthouder, via (043) 350 52 24.