Regenboogpad Vrijthof moet worden verplaatst

 

Het regenboogpad aan het Vrijthof moet enkele meters worden verplaatst. De kleurenstrepen, die samen symbool staan voor tolerantie en diversiteit, zijn in juni van dit jaar op een verkeerde plek aangebracht. Het regenboogpad ligt hierdoor te dicht op de inzinkbare palen, die het gebied afschermen voor auto’s en vrachtwagens. Daardoor is er geen ruimte meer voor een stopstreep. Deze verkeersaanduiding is nodig om de verkeersveiligheid van bestemmingsverkeer, zoals bussen, te kunnen garanderen. Het regenboogpad wordt daarom op 11 december tijdelijk verwijderd. Voorjaar 2018 wordt het regenboogpad op de juiste plek teruggebracht.

Regenboogpad

Het regenboogpad is een initiatief van de gemeenteraad, samen met COC Limburg en Maastricht Colours You, de organisator van de Landelijke Roze Zaterdag in Maastricht in 2015. Begin 2016 besloot de gemeente om een definitief plekje te maken aan het Vrijthof voor het regenboogpad. Volgens het stadsbestuur is het regenboogpad een blijvend krachtig signaal dat Maastricht een internationale en tolerante stad is, waar iedereen welkom is. Na Utrecht was Maastricht de tweede stad van Nederland met een regenboogpad.

Foute plek

13 juni 2017 werd de markering van het (definitieve) regenboogpad aangebracht en voorzien van enkele dichtregels van Maarten van den Berg. De uitvoerder en medewerkers van de gemeente hebben tijdens de werkzaamheden die avond ter plekke besloten het regenboogpad iets op te schuiven, omdat de kleurenstrepen op de oorspronkelijke plek dicht op de kruising liggen en daardoor sneller kunnen slijten door het draaien van de banden van afslaand verkeer. Daarmee is onvoldoende rekening gehouden met de benodigde verkeersaanduiding voor de inzinkbare palen. Hierdoor is het niet mogelijk het systeem van de inzinkbare palen veilig in gebruik te nemen

Nieuw regenboogpad voorjaar 2018

De afgelopen maanden was er (in de praktijk) weliswaar een onwenselijke, maar acceptabele situatie. Nu de drukke decemberweken aanbreken, is ingrijpen onontkoombaar. Vanwege de weersomstandigheden kan het regenboogpad in de wintermaanden echter niet direct worden teruggebracht. Daarom wordt het regenboogpad op 11 december tijdelijk verwijderd. In het voorjaar van 2018 zal het regenboogpad opnieuw worden aangebracht.
“Het ontbreken van de markeringen tijdens de decembermaand, waarin het Vrijthof veelvuldig wordt bezocht, is natuurlijk jammer. Maar waar gewerkt wordt, worden nu eenmaal ook fouten gemaakt. Bovendien biedt het ook weer kansen op hernieuwde aandacht voor de acceptatie van minderheden. Want voorjaar 2018 zullen we het nieuwe regenboogpad natuurlijk weer feestelijk in gebruik nemen,” aldus Odin Westen, voorzitter COC Limburg en Harold Habets, namens Maastricht Colours You.