Resultaten veiligheidsanalyse Maastricht bekend

In 2013 was er een lichte verbetering van de veiligheid in Maastricht aan. Maar er blijft sprake van een ongunstig veiligheidsbeeld in Maastricht. Dat geeft de integrale veiligheidsanalyse Maastricht aan.

Woninginbraak en drugsoverlast
Vooral op het vlak van vermogenscriminaliteit (zoals woninginbraak, diefstal voertuigen, zakkenrollerij) en overlast (drugsoverlast en zware woonoverlast/intimidatie) zijn de resultaten niet goed. Dat heeft er onder andere mee te maken dat Maastricht een drukke toeristische stad is die ook nog eens in een grensgebied ligt.

Werk van veiligheid
Verder komt uit de analyse dat Maastricht werk maakt van veiligheid. Er worden verschillende instrumenten ingezet. Zo wordt intensief geïnvesteerd in de aanpak van drugscriminaliteit en -overlast.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via robert.bongers@maastricht.nl.