Ringenstructuur voor parkeerders heeft gewenste effect

Meer parkeerders aan de randen, minder in het centrum, aantal bezoekers blijft gelijk  

De in januari 2014 door de gemeente Maastricht ingevoerde ringenstructuur voor parkeerders heeft het gewenste effect. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente over het lopende jaar op basis van de bezoekersaantallen van de parkeergarages van Q-park. De ringenstructuur heeft geleid tot de beoogde verschuiving van parkeerders naar de randen van de stad. In de Vrijthofgarage is het aantal parkeerders met 9 procent afgenomen ten opzichte van 2013. Aan de randen is sprake van een toename, oplopend tot 15 procent.* Het totaal aantal parkeerders en de gemiddelde parkeerduur zijn gelijk gebleven. Het college zal in 2015 daarom geen aanpassingen doorvoeren in het model. 

Ringenstructuur

De ringenstructuur is begin dit jaar ingevoerd voor alle parkeertarieven van parkeergarages en –terreinen van of in exploitatie door Q-park. De tarieven van de vier meest centraal gelegen parkeergarages (aan het Vrijthof, Onze Lieve Vrouweplein (O.L.V.), Bassin en MosaeForum) zijn duurder gemaakt; de tarieven van de garages en terreinen buiten het centrum goedkoper. Het doel van dit model is het bevorderen van parkeren aan de rand van de binnenstad om overlast van zoekverkeer naar parkeerplaatsen in de binnenstad tegen te gaan. Daarmee wil de gemeente de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de binnenstad verbeteren. Het model biedt bezoekers bovendien meer keuze in prijs bij het zoeken naar een parkeerplaats.

 

Minder parkeerders in het centrum, meer aan de randen van de stad

In ring 0 (Vrijthofgarage) waar het parkeertarief het meest is gestegen, is het aantal parkeerders met 9 procent afgenomen ten opzichte van 2013. Ook in de 1ste ring (Mosae Forum, O.L.V. en Bassin) is het aantal parkeerders met 2 procent licht afgenomen. In twee buitenste ringen (ring 2: Plein 1992, Griend, Sphinx, Colonel, P+R Station, ring 3: Bonnefantenmuseum en Cabergerweg) is het aantal parkeerders respectievelijk met 10 (ring 2) en 15 procent (ring 3) toegenomen. In alle ringen, ook de ringen 1 en 2, is de gemiddelde verblijfsduur onveranderd ten opzichte van 2013. Dit betekent dat bezoekers even lang in het centrum verblijven. Ook het totaal aantal bezoekers en de opbrengsten van het straatparkeren zijn gelijk gebleven. 

*De toename in ring 3 wordt gedeeltelijk veroorzaakt door Vodafone werknemers die op werkdagen parkeren bij Bonnefantenmuseum, die voorheen met een abonnement parkeerden, maar nu voordeliger uit zijn met het verlaagde daltarief.