Roel Kramer directeur Sociaal gemeente Maastricht

Het college van burgemeester en wethouders benoemt Roel Kramer als directeur Sociaal van de gemeente Maastricht. In die functie geeft hij verder vorm aan een sociaal en saamhorig Maastricht. Roel Kramer is 52 jaar en heeft een achtergrond op het gebied van zorg en sociaal. Hij begint op 1 april a.s. bij de gemeente Maastricht.

Roel brengt een flinke hoeveelheid waardevolle ervaring mee. Hij heeft een breed scala aan (verander)opdrachten voor overheden en (zorg)instellingen uitgevoerd.

Nieuwe functie

De functie directeur Sociaal is nieuw. Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten er een groot aantal taken op het gebied van jeugd, zorg en werk & inkomen bij gekregen. Sinds 1 januari 2016 voert Sociale Zaken Maastricht Heuvelland de Participatiewet uit voor alle gemeenten in Maastricht en Heuvelland. Met deze uitgebreide opgave in het Sociaal Domein werd duidelijk dat het nodig was om het directieteam van de gemeente Maastricht met deze functie te versterken.

Het directieteam van de gemeente Maastricht bestaat uit de Gemeentesecretaris/algemeen directeur, de directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening, de directeur Sociaal en de nog in te vullen functie van directeur Stadsontwikkeling en Economie.