Rustig verlopen 11devande11de

De jaarlijkse opening van het carnavalsseizoen, de 11devande11de op het Vrijthof, is gisteren rustig en ordentelijk verlopen. Ondanks de ongeveer 30.000 bezoekers, zagen de veiligheidsdiensten relatief weinig incidenten. Er heerste een goede sfeer op en rond het Vrijthof.

NIX18

Team Handhaven van de gemeente Maastricht controleerde nadrukkelijk op alcoholgebruik onder de 18 jaar. Voornamelijk op het evenemententerrein. Dit leidde tot veertien verbalen. Het Team constateerde daarnaast dat buiten het evenemententerrein de sfeer over het algemeen gemoedelijk en positief was.

In het kader van het nieuwe landelijke alcoholbeleid (sinds 1 januari 2014) en het gezamenlijke preventie- en handhavingsplan 2015-2019 van de gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeentes wordt tijdens Maastrichtse evenementen nadrukkelijk gecontroleerd op alcoholgebruik onder de 18 jaar. De 11devande11de is een belangrijk voorbeeld van een dergelijk evenement. Meer informatie over het preventie- en handhavingsplan.

Politie

De politie bevestigt het beeld van een rustig en ordentelijk verlopen evenement. Er werden negen aanhoudingen verricht, voornamelijk voor openlijke geweldpleging, maar ook voor belediging en verstoring openbare orde. Ook schreven agenten bekeuringen uit voor wildplassen, openbare dronkenschap en baldadigheid.

Geneeskundige Hulpverlening

Ook de GGD deelt het beeld van een rustig verlopen 11devande11de. Er hebben zich bij de Eerste Hulp post op het Vrijthof 40 personen gemeld met over het algemeen kleine klachten die ter plekke verholpen konden worden. Te denken valt hierbij aan kneuzingen, flauwtes en kleine wondjes. Zes personen zijn vervoerd naar de eerste hulp van het ziekenhuis voor verder onderzoek en behandeling. Het aantal alcohol gerelateerde behandelingen was dit jaar, in vergelijking met voorgaande edities, opvallend laag.