Samen de toekomst van vrijwilligerswerk vormgeven

Maastricht maakt werk van een nieuw en inspirerend subsidiebeleid voor vrijwilligers op het terrein van welzijn en zorg. Vrijwilligersorganisaties, buurtkaders, raadsleden en ambtenaren hebben samen hiervoor de basis gelegd tijdens drie dialoogbijeenkomsten in februari en april van dit jaar.

 

Op 25 juni 2014 (van 19.00 uur tot 21.00 uur, Mosea Forum 10) wordt de ambtelijke vertaling van de uitkomsten van de dialoogbijeenkomsten naar een voorstel voor een nieuwe subsidiesystematiek gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst wordt ook de nieuwe incidentele subsidieregeling ‘Meer voor Elkaar 2014’ bekend gemaakt. Op 23 juni 2014 wordt dit voorstel, voorafgaand aan de besluitvorming, gepubliceerd op de gemeentelijke website: www.maastricht.nl/meervoorelkaar. Iedereen kan hier dan kennis van nemen.
 
Na de bijeenkomst wordt het voorstel voorgelegd aan het college van B&W en start de inspraakprocedure. Dan is er dus voldoende tijd om formeel te reageren.
 
Medio september 2014 wordt het nieuwe subsidiebeleid ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Dialoogbijeenkomsten

Tijdens deze dialoogbijeenkomsten in februari en april 2014 zijn door vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties, burgers, raadsleden en ambtenaren voor dit nieuwe beleid vijf toekomstdromen geformuleerd:

  1. Zo veel mogelijk mensen doen mee
  2. Samenwerken over grenzen
  3. Vrijwilligers koesteren
  4. Flexibele financiering
  5. Vertrouwen in besluiten 

Het voorstel voor het nieuwe subsidiebeleid en de incidentele subsidieregeling Meer voor Elkaar 2014 staan volledig in het teken van die dromen.

Vragen

Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar meervoorelkaar@maastricht.nl.