Samen Groene Voetstappen zetten voor het klimaat 

Neem je de fiets of ga je lopend naar school? Of toch met papa of mama in de auto? Dankzij Groene Voetstappen worden kinderen en hun ouders zich ervan bewust dat deze keuze gevolgen heeft voor de aarde, hun eigen gezondheid en de verkeersveiligheid.  Een week lang verzamelden kinderen van IKC De Geluksvogel (Limmel-Nazareth), Kindcentrum Manjefiek (Malberg), IKC De Vlinderboom (Heer), OBS De Kring (De Heeg), Bs Scharn (Scharn) en de Bernard Lievegoedschool (Randwyck) daarom Groene- en Gouden Voetstappen.

Een duurzame daad levert voetstappen op


Deze kregen ze in de week van 24 tot en met 28 september voor elke duurzame heen- en terugreis die lopend, fietsend, met de step of skatend van en naar school werd afgelegd. Zo zetten de schoolkinderen een extra stap voor het klimaat. Voor speciale acties, die je bijvoorbeeld thuis kunt doen, waren Gouden Voetstappen te verdienen. Denk aan korter douchen of zwerfafval opruimen. Op de scholen was er die week extra aandacht voor klimaat en mobiliteit

De Nederlandse overheid zet in op verduurzaming van mobiliteit, door Europees beleid en nationale maatregelen. Het kabinet omarmt de ambitie in het SER-Energieakkoord: maximaal 25 megaton CO2-emissie door mobiliteit in 2030. Om deze ambitie te verwezenlijken moet het reisgedrag van de Nederlander veranderen. Jong geleerd, is oud gedaan. Daarom beloont Groene Voetstappen kinderen voor duurzaam reisgedrag en leert hen waarom het belangrijk is zo min mogelijk CO2 uit te stoten.

Dag van de duurzaamheid

Woensdag 10 oktober is de nationale Dag van de Duurzaamheid. Het thema van de dag is energietransitie. Een mooi moment om de verdiende Groene en Gouden Voetstappen bij de scholen op te halen. Diverse energie- en klimaatexperts gaan met de kinderen in gesprek en lezen een verhaal voor over duurzaamheid. Wethouder Gert-Jan Krabbendam neemt alle verzamelde Groene en Gouden Voetstappen op donderdag 11 oktober om 9.00 uur in ontvangst na de voorleesactie op basisschool De Maasköpkes (Schoolstraat 15, 6223 BD Maastricht). Zaterdag 12 oktober organiseert  basisschool De Maasköpkes vanaf 10.00 uur een zwerfafval-opruimactie langs de Maas in Borgharen. 

#missionzeromaastricht

In Maastricht zorgen we voor een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor onze bewoners en bezoekers; nu en in de toekomst. Daarom streven we er ook naar om honderd procent klimaatneutraal te zijn. Dat vraagt om meer gebruik van zonne-, water- en windenergie en minder verbruik van olie en gas. Die energieomslag maakt alleen kans als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan. Onder de vlag #missionzeromaastricht werken we samen aan een klimaatneutraal Maastricht.