Samenwerking belastingen

Vragen over belastingen gemeente Maastricht? Sinds 1 januari 2014 kunt u daar niet meer voor terecht bij (de balies van het GemeenteLoket van) de gemeente Maastricht. Maar wel bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW), www.BsGW.nl, telefoon 0888 420 420.

 

Burgers en bedrijven in Maastricht ontvangen voortaan één gecombineerd aanslagbiljet voor alle gemeentebelastingen en de waterschapsbelastingen. Vanaf dit jaar voert de BsGW in Roermond de verschillende heffingen en invorderingen uit namens de gemeenten en het waterschap.

BsGW_belastingen

Voordelen samenwerking

De gemeenteraad heeft op 17 december 2013 het besluit genomen om met ingang van 1 januari 2014 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling BsGW. Hierdoor wordt de komende jaren een aanzienlijke financiële besparing gerealiseerd die oploopt tot 1,2 miljoen euro per jaar. De samenwerking tussen het waterschap en de gemeenten op het gebied van belastingen heeft ook veel andere voordelen. Zo kan er in BsGW efficiënter gewerkt worden tegen een zo laag mogelijke maatschappelijke prijs. Door de verschillende aanslagen te combineren op één biljet vallen de kosten voor de belastingheffingen lager uit. Belastingbetalers ondervinden vooral ook tijdsbesparing en gemak doordat zij voortaan al hun zaken rondom gemeentelijke en waterschapsbelastingen kunnen afhandelen via één aanvraag en via één centrale organisatie. Door de samenwerking besparen de 20 gemeenten en de 2 waterschappen die deelnemen in BsGW samen ruim 8 miljoen euro per jaar.

Optelsom belastingen op één aanslagbiljet

Het bepalen van het beleid en de belastingtarieven blijft in handen van de gemeenten. De hoogte van de te betalen belasting kan dus per gemeente blijven verschillen. Ook het waterschap blijft de eigen belastingtarieven vaststellen. Voorheen ontvingen u het aanslagbiljet voor de gemeentelijk belastingen en het aanslagbiljet voor waterschapsbelastingen apart. Nu vanaf 2014 staan deze belastingen samen op één aanslagbiljet. Het totaalbedrag op dit aanslagbiljet is de optelsom van de twee belastingheffingen.


Samenwerking

BsGW is een samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. BsGW zorgt voor de heffing en invordering van belastingen en stelt de WOZ-waarde voor woningen en bedrijfspanden vast. Hierdoor kunnen waterschapsbelastingen en gemeentebelastingen voortaan op één gecombineerde aanslag worden verstuurd. Ook kwijtschelding en bezwaarschriften worden voortaan gezamenlijk afgehandeld via één aanvraag. De meeste belastingaanslagen die vanuit BsGW worden verzonden, vallen eind februari in de bus.

Deelnemers in BsGW zijn de gemeenten Beek, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Heerlen, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Venlo, Voerendaal en het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas.

Vragen en antwoorden

Op de website van BsGW (www.BsGW.nl) vindt u meer informatie. Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk via uw persoonlijke pagina. U kunt er onder andere uw aanslagen raadplegen, uw rekeningnummer wijzigen, automatische incasso afgeven, bezwaar maken, taxatieverslagen inzien en kwijtschelding aanvragen. De belastingenwebsite is beschikbaar vanaf het moment dat u de belastingaanslag van BsGW heeft ontvangen. Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen tussen 08.30u en 17.00u via het nummer 088-8420420 (lokaal tarief). De medewerkers van het klantencontactcentrum van BsGW zijn u graag van dienst.