Samenwerking met overeenkomsten en verschillen

Stichting Radar en stichting Kultuur-Fabriek, Maastricht

Afbeelding Kultuur-Fabriek

Het was een van die gelukkige omstandigheden toen twee gelijkgezinde partijen elkaar ontmoetten.  De Kultuur-Fabriek, op zoek naar ruimte om haar idealen te verwezenlijken, trof stichting Radar die plaats maakte in haar locatie De Jeker. Dit treffen creëerde een win-win situatie voor beide stichtingen onder het motto “gewoon doen” , omdat zorg en sociaal-maatschappelijk ondernemen elkaar zondermeer aantrekken en versterken.

Stichting Radar

Stichting Radar biedt sinds langere tijd ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en aan hun directe omgeving. Onze dienstverlening kent een breed palet aan dienstverlening: wonen, kind-, jeugd- en gezinsondersteuning, ambulante ondersteuning, dagbesteding, arbeidsintegratie, scholing en vrijetijdsbesteding.

In onze locatie de Jeker was voorheen arbeidsmatige dagbesteding gehuisvest voor zo’n vijftig cliënten. Cliënten vervaardigden er producten op onze professionele houtwerk -en spuitwerkplaats maar hielden zich ook bezig met licht industrieel werk, zoals bijv sorteer -en inpakwerkzaamheden.  Sprake van verregaande participatie en inclusie was er niet, terwijl dit voor deze groep mensen net als voor een ieder van ons zeer belangrijk is. We zijn in gesprek gegaan met onze cliënten om samen met hen hun dromen en talenten op het gebied van werk verder te verkennen en zijn vervolgens op zoek gegaan naar projecten, bedrijven waar zij kunnen meedoen naar vermogen. Zo zijn er cliënten  o.a. werkzaam bij kinderboerderij Daalhoeve, Kringloop Zuid, Mosea Zorggroep, Buurtplatform Bosscherveld.

In onze karakteristieke locatie op de Athoslaan creëren we  een ontmoet- en ontwikkelplek van, voor en door verschillende doelgroepen uit Maastricht.  Dit doen we door onder andere samen te werken met de Kultuur-Fabriek, Biopartner center Maastricht  en INCO+ . We maken gebruik van een aantal bouwstenen;  het Maatschappelijk Café, winkel met vrijwilligersloket, flexibele werkplekken, Kennisdoecentrum (faciliteren en ondersteunen van burgerparticipatieinitiatieven)en onze ambachtelijke werkplaatsen met als hart onze professionele houtwerkplaats.

Binnen de verschillende bouwstenen koppelen we mensen aan elkaar via het leerling-gezel-meesterprincipe. We leggen de verbinding tussen mensen uit verschillende doelgroepen en tussen onderwijs en werk en/of participatie.  Zo brengen we onder andere de volgende mensen bij elkaar, zzp’ers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, cliënten van Radar of andere maatschappelijke organisaties, buurtbewoners en vrijwilligers.

De ‘leerling’ en ‘gezel’ zijn medeverantwoordelijk voor het tot stand komen van de producten, wat voordelig is voor de ‘meester’. 

Kultuur-Fabriek

Samenwerking met de Kultuur-Fabriek past volledig in dit plaatje.

De Kultuur-Fabriek is een nog jong initiatief en bestaat tot hiertoe uit vijf enthousiaste vrijwilligers. Het zijn mensen die op een andere manier aankijken tegen een aantal lastige vraagstukken die de huidige maatschappij nou eenmaal met zich brengt. Hoe vind je goed en zinvol werk terwijl er steeds meer bestaande arbeidsplaatsen verloren gaan? Of, hoe betrek je jongeren bij een omgeving die steeds multicultureler en tegelijkertijd individuelere wordt?

Voor dit doel heeft de Kultuur-Fabriek vier poten bedacht. Enerzijds voor mensen die het lastig hebben terug te keren in de werkende maatschappij, en anderzijds om via muziek jongeren onderling te laten communiceren; en vooral met dat eerste vielen de raakpunten met de stichting Radar als het ware op hun plaats.
De koppeling van de Kultuur-Fabriek’s behoefte voor praktische werkruimte en de  vraag van stichting Radar naar onder andere 'Meesters' bewerkstelligde een natuurlijke symbiose. Zo is de Kultuur-Fabriek niet alleen in staat om gerecycleerde meubels een nieuw leven te geven, maar ontstaat er een wisselwerking omdat cliënten van de stichting Radar de ambachtslieden van de Kultuur-Fabriek assisteren bij het maken en renoveren.

De Kultuur-Fabriek ontwerpt, maakt, renoveert, stoffeert en recycleert meubilair in opdracht van particulieren en bedrijven en betrekt cliënten van stichting Radar tijdens dit proces. De overdracht van kennis en kunde is hierbij van groot belang.