Scholen in het zonnetje gezet tijdens Dag van De Leerplicht

Groep 5, Basisschool Wyck

Wethouder Bert Jongen heeft op 15 maart vier Maastrichtse basisscholen in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Leerplicht. Net als alle andere scholen hebben deze vier scholen te maken met leerplichtverzuim, maar steken ze veel energie in het voorkomen van erger. Scholieren worden gestimuleerd om de basisschool af te ronden en een goede keuze te maken voor het vervolgonderwijs. Uit handen van de wethouder en een leerplichtambtenaar ontvingen scholieren uit groep 5, 6 en 7 daarom een gezonde traktatie en een tegoedbon voor een workshop naar keuze bij Kunsteducatie Kumulus.

Op donderdagochtend bezocht de wethouder achtereenvolgens Basisschool De Geluksvogel, De Letterdoes, Wyck en Manjefiek om hun inspanningen op het gebied van leerplichtverzuim te belonen. “Iedere Maastrichtse school heeft te maken met verzuim, de ene school meer dan de andere. Het is heel belangrijk dat scholen alert zijn op verzuim en zo kinderen blijven stimuleren om hun diploma te halen”, aldus wethouder Jongen.

Bewustwording creëren

Dag van de Leerplicht vindt jaarlijks in heel Nederland plaats. Doel van de dag is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Door tijdens de Dag van de Leerplicht meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten, moet schooluitval worden teruggedrongen.

Leerplicht in het kort

In Nederland zijn kinderen tussen de 5 en 16 jaar verplicht om naar school te gaan. Dit wordt volledige leerplicht genoemd. Onderwijs is belangrijk, omdat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen en kunnen bouwen aan een goede toekomst. Na de volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun 18e jaar onderwijs moeten volgen, tenzij ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of MBO2-diploma. Dit biedt jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt en het helpt hen makkelijker een baan te vinden.