Schuldhulpmaatjes gezocht

Foto van een vrouw aan een tafel

Wilt u iets betekenen voor een ander? Meld u aan als vrijwilliger bij het SchuldHulpMaatjesproject. Hier begeleidt u mensen die het overzicht over hun financiën kwijt zijn, in een schuldsaneringstraject zitten of die hierin terecht dreigen te komen.

Wat doet een schuldhulpmaatje?

Een ‘maatje’ loopt mee met degene die hij/zij krijgt toegewezen, is luisterend oor, houdt de agenda in de gaten, helpt met het orde brengen van de administratie, maar bijvoorbeeld ook met budgetteren of het inschakelen van de juiste instanties. Kortom, een schulpdhulpmaatje brengt orde in een chaotische situatie, is steun en toeverlaat en kan aanvullend werken op het werk van een professional. De praktijk wijst uit dat mensen hierdoor veel sneller in staat zijn om hun schulden weg te werken. In Maastricht zijn 28 schuldhulpmaatjes actief, die begeleid worden door twee coördinatoren.

Gratis cursus

Maatjes krijgen een gratis driedaagse cursus en kunnen terugvallen op plaatselijke coördinatoren. Voor de organisatie brengt deze cursus kosten met zich mee. Daarom vragen wij van vrijwilligers dat zij zich minimaal één jaar aan het project verbinden. Ook mag u zelf niet in een schuldensituatie zitten en moet u een Verklaring Omtrent Gedrag overhandigen (wordt vergoed).

Informatieavond op 16 april

We zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die nog voor de zomervakantie een cursus willen volgen. Hebt u interesse? Meld u dan aan voor de infoavond op donderdag 16 april via shmmaastricht@gmail.com . We beginnen om 19.00 uur in het Wijkservicepunt Maastricht Noordoost aan de Voltastraat 50. Ervaren maatjes zijn die avond aanwezig om vragen te beantwoorden. Hebt u echt interesse, dan volgt nog een persoonlijk gesprek met de twee coördinatoren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de coördinatoren van SchuldHulpMaatje Maastricht: Harrie Lamers (telefoon 06 15 33 69 41) of Leon Backhuis (telefoon 06 28 27 64 45). Kijk ook op www.schuldhulpmaatje.nl.