Skeletresten gevonden op Nutsterrein

Tijdens de saneringswerkzaamheden die op dit moment worden uitgevoerd op het voormalige terrein van Nutsbedrijven aan de Maagdendries, zijn de resten van een aantal skeletten gevonden. Op deze plek lag van 1798 tot 1812 (het jaar dat de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg in gebruik werd genomen) een Armenkerkhof. De gevonden botten maken deel uit van graven die hier ooit zijn bijgezet. Het Armenkerkhof is nooit geruimd, dus komt het regelmatig voor dat bij werkzaamheden in deze hoek van de stad botten worden gevonden.

De aangetroffen skeletresten lagen niet meer in hun oorspronkelijke anatomische verhouding tot elkaar. Dit wijst erop dat de botten zijn verzameld uit geruimde graven van het Armenkerkhof, om plaats te maken voor nieuwe graven. De losse botten werden dan in knekelkuilen gelegd, waar ze een nieuwe rustplaats vonden.

De skeletresten die nu zijn gevonden worden herbegraven in een verzamelgraf op het kerkhof op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg.

Werkzaamheden voormalig Nutsterrein

Het voormalige terrein van Nutsbedrijven maakt onderdeel uit van het Programma Belvédère en wordt op dit moment gesaneerd. Oude funderingen en plaatselijke bodemverontreinigingen worden verwijderd en het terrein wordt bouwrijp gemaakt. Daarna wordt er woningbouw gerealiseerd. Meer hierover is te zien op www.lindenkruis.nl.

 

Belvédère

Na jaren van plannenmakerij is Belvédère volop in beweging. In april 2013 is de ontwikkeling van het Frontenpark gestart. De oude brandweerkazerne, het Sphinxkantoor aan de Boschstraat en de Eiffel worden verbouwd ten behoeve van hergebruik. De Bosscherlaan-Zuid in Bosscherveld wordt aangelegd ten behoeve van detailhandel (PDV). En dan volgen binnenkort de werkzaamheden voor verlegging van de Noorderbrug, herstructurering van Industrieterrein Bosscherveld, aanleg van de Tram Vlaanderen en de verbouwing van de Timmerfabriek (o.a. Lumière Cinema Maastricht en Toneelgroep Maastricht).