Sociaal Spreekuur in de buurt

Jack Gerats

Wethouder Jack Gerats (Wmo) houdt vrijdag 7 oktober van 15.00 tot 17.00 zijn vierde Sociaal Spreekuur. Deze keer in buurtcentrum De Wiemerink in Caberg, Spinetlaan 25.

Heeft u vragen over hulp bij het huishouden, dagbesteding, begeleid wonen of mantelzorg? Meldt u dan aan, bij voorkeur uiterlijk donderdag 6 oktober, via: secretariaat.wethouder.gerats@maastricht.nl of telefonisch via 14 - 043 en vraag naar de secretaresse van wethouder Gerats.

De wethouder is er voor u

Het doel van dit spreekuur is om rechtstreeks aanspreekbaar te zijn voor de inwoners van Maastricht. Burgers kunnen de wethouder direct ontmoeten en hun situatie aan hem voorleggen. Wethouder Jack Gerats: “Malberg is geen Amby en De Heeg is ook weer anders dan Sint Pieter. Ik wil graag weten wat er in de buurten speelt. Inwoners van Maastricht kunnen me hier rechtstreeks over informeren. We willen als stadsbestuur zo dicht mogelijk bij de mensen staan.”

Iedereen is welkom!

Het spreekuur is niet wijkgebonden, elke Maastrichtenaar kan in Caberg op spreekuur komen. Wethouder Gerats hield al spreekuur in Daalhof, Mariaberg, Witte Vrouwenveld en De Heeg, andere wijken volgen nog.