Spreekuur Bedrijfscontactpunt Maastricht

Proef spreekuur met 1 jaar verlengd en op nieuwe locatie

Ondernemers kunnen bij het spreekuur van het Bedrijfscontactpunt Maastricht terecht met vragen over vestigingsmogelijkheden in Maastricht en voor informatie over projecten en gebiedsontwikkelingen, gemeentelijke regelgeving en vergunningen. Maar ook voor meer specifieke vragen. 

Het Bedrijfscontactpunt Maastricht werkt niet op afspraak. Het is wel raadzaam van te voren te melden dat u het spreekuur wilt bezoeken en het gespreksonderwerp aan te geven. Dan kunnen wij het gesprek goed voorbereiden. 

Aanmelden kan telefonisch (043) 350 4050 of via e-mail: bedrijfscontactpunt@maastricht.nl. In 2014 vindt het spreekuur plaats op: 

  • dinsdag 11 november
  • dinsdag 25 november
  • dinsdag 3 december

Deze spreekuren zijn van 9 tot12 uur op de locatie Rubber Resources (begane grond), Schoenerweg 36, industrieterrein Beatrixhaven, Maastricht. De data voor 2015 volgen later. 

In 2013 startte het Bedrijfscontactpunt Maastricht met een proef van een periodiek spreekuur voor ondernemers. Deze proef wordt nu dus met een jaar verlengd.