Stand van zaken Virenze

Virenze wordt overgenomen

Virenze wordt overgenomen door MET en Parnassia Groep

Update 21 december 2017 18.00 uur - De activiteiten van zorgaanbieder Virenze, die geestelijke gezondheidszorg verleent aan volwassen en kinderen, wordt overgenomen door een combinatie tussen MET (ggz voor volwassenen) en Parnassia (ggz voor jeugdigen tot 18 jaar).

Virenze verkeerde sinds enige tijd in financieel zeer zwaar weer en werd, na verlening van de voorlopige surseance op 5 december, op 18 december failliet verklaard. De bewindvoerder/curator van Virenze heeft de afgelopen weken aangestuurd op een overname en doorstart van de activiteiten van Virenze waarbij personeel zoveel mogelijk zou worden overgenomen. Op deze manier zou de behandelrelatie van de huidige cliënten van Virenze zoveel mogelijk in stand kunnen blijven. Vandaag is bekend geworden dat MET en Parnassia Groep de activiteiten van Virenze zullen overnemen.

Gevolgen voor zorgcontinuïteit huidige cliënten

MET en Parnassia Groep zullen het personeel vrijwel volledig overnemen. Daarmee kan de relatie van de huidige cliënten met hun behandelaar zoveel mogelijk in stand blijven. Echter, indien cliënten naar een andere aanbieder wensen te gaan, dan staat het hen vrij om hiervoor te kiezen. De cliënten zullen door de curator van Virenze worden geïnformeerd over de overname en de overdracht van dossiers. 

Nadere informatie over Parnassia Groep

De GGZ hulp aan jeugdigen, die vergoed wordt door gemeenten, zal aldus worden overgenomen door Parnassia. Dit is een landelijke aanbieder van GGZ voor jeugd . Ook in onze regio hebben ze reeds een overeenkomst (DVO) voor het leveren van geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen tot 18 jaar. Tot dusver was Parnassia een kleinere aanbieder met ongeveer 50 cliënten in de regio. Met de overname van Virenze worden ze een belangrijke zorgaanbieder in onze regio.

Bericht 5 december 2017 12.54 uur

Zorgaanbieder Virenze vraagt surseance van betaling aan

Op dinsdag 5 december is bekend geworden dat zorgaanbieder Virenze surseance van betaling heeft aangevraagd. Dit houdt in dat de zorgaanbieder uitstel van betalingen heeft aangevraagd bij de rechter om een faillissement te voorkomen.

Virenze is een zorgaanbieder die geestelijke gezondheidszorg aanbiedt aan volwassen en kinderen. De zorg die Virenze aan kinderen aanbiedt, wordt gefinancierd door de gemeenten. Uiteraard betreuren wij de gang van zaken zeer.   

Gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente voor 17 Zuid-Limburgse gemeenten voor ambulante geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen.  In Zuid-Limburg ontvangen 1900 jeugdige cliënten via Virenze GGZ hulp, waarvan 714 cliënten in Maastricht. 

We doen er alles aan om de continuïteit van de zorg voor cliënten te garanderen.  Daarom zijn wij inmiddels in gesprek met  de bewindvoerder en zorgaanbieders om de zorg naar jeugdigen te kunnen blijven garanderen. Hierbij wordt ook  gekeken of de huidige behandelaars hun werk met cliënten kunnen voortzetten.

Meer informatie over de stand van zaken communiceren wij via www.gemeentemaastricht.nl/virenze