Start aanleg Bosscherlaan-Zuid Belvédère

De weg heeft tot doel de nieuwe detailhandelslocatie (PDV, fase 1) te ontsluiten. In een latere fase dient de weg ook om het Belgische achterland (Lanaken) aan te sluiten op het nieuwe tracé van de Noorderbrug.

De werkzaamheden voor realisatie van de Bosscherlaan-Zuid worden uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase wordt de bouwweg inclusief de riolering aangelegd ten behoeve van de nieuwe Bosscherlaan-Zuid en de verbindingsweg op de detailhandelslocatie zelf. Deze weg verbindt de Bosscherlaan-Zuid met de Sandersweg. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de eerste fase (bouwweg) omstreeks maart 2014 gereed zijn. De tweede fase betreft de werkzaamheden aan het riool in de Sandersweg, Fort Willemweg en Industrieweg. De overlast voor de omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt. Medio augustus 2014 dient de Bosscherlaan-Zuid klaar te zijn.

PDV in Bosscherveld

De gemeenteraad van Maastricht heeft gekozen voor vestiging van perifere detailhandel (PDV) in Bosscherveld. In Perifere Detailhandelsvestigingen worden goederen verkocht die niet in een buurt- of wijkwinkel thuishoren en door omvang/schaal moeilijk in een binnenstad passen. Denk aan auto’s, boten, caravans, meubeltoonzalen, tuincentra en bouwmarkten. PDV is van groot belang voor de economische ontwikkeling van Maastricht. De aanleg/aanpassing van de wegen en het rioleringsstelsel is de eerste stap in de realisatie van de PDV-locatie.

De PDV-locatie in Belvédère is na verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug qua bereikbaarheid een A-locatie. PDV fase 1 kent maximaal 20.000 m² winkelvloeroppervlak, waarbij alleen bouw-, tuin- en sfeercentra zijn toegestaan.

Belvédère Maastricht

Op dit moment is Belvédère volop in beweging. In april 2013 is de ontwikkeling van het Frontenpark gestart, het terrein van Nutsbedrijven wordt bouwrijp gemaakt, de oude brandweerkazerne en de Eiffel worden verbouwd. En dan volgen binnenkort de werkzaamheden voor verlegging van de Noorderbrug, opwaardering van Industrieterrein Bosscherveld, aanleg van de Tram Vlaanderen, verbouwing van de Timmerfabriek (o.a. Lumière Cinema Maastricht), de inrichtingsmaatregelen aan het Bassin. Na de periode van plannen maken is het nu tijd om tot uitvoering over te gaan.