Start actie Mantelzorgwaardering “Attentie voor een Attentie”

Vandaag geeft wethouder Jack Gerats, op de Dag van de Mantelzorg, het startsein voor de Mantelzorgwaardering “Attentie voor een Attentie”. De actie stelt bedrijven, instellingen en organisaties in de gelegenheid om mantelzorg-actieve medewerkers/collega’s te nomineren voor de Mantelzorgwaardering van € 25 per persoon. Juist omdat mantelzorg onderdeel uitmaakt van het gewone dagelijkse leven, waaronder werk, vindt de gemeente het belangrijk dat er oog is voor Mantelzorgers. Iedereen is er immers bij gebaat dat de combinatie van werk en zorgen voor een naaste goed samen gaan.

Bedrijven kunnen aan de actie meedoen door medewerkers hier op te wijzen, de nominaties te verzamelen en aan de gemeente door te geven (daarbij hoeven geen gegevens van medewerkers te worden meegestuurd). Op de gemeentelijke website is een aankondiging te downloaden die gebruikt kan worden voor het verspreiden van het bericht. Voor de actie is een maximum budget beschikbaar van € 150.000,-- en geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt. De actie loopt van 10 november 2015 tot 1 maart 2016. 

Wethouder Jack Gerats (Wet maatschappelijke ondersteuning, Welzijn) hecht grote waarde aan het werk van mantelzorgers: “Maastricht is een sociale en saamhorige stad met heel veel mantelzorgers die met hun zorgtaken maatschappelijk gezien bijzonder belangrijk werk verrichten. Ze zitten in de haarvaten van onze samenleving. In de uitvoering van zorgtaken zijn ze vaak gedreven door liefde en verantwoordelijkheidsgevoel. Deze blijk van waardering staat in geen verhouding tot het goede werk dat ze verrichten, want feitelijk zijn ze onbetaalbaar!”

Medewerkers kunnen ook bedrijven nomineren als mantelzorgvriendelijk bedrijf. Ze kunnen daarvoor een gemotiveerde voordracht doen aan de gemeente. De genomineerde bedrijven kunnen dan in aanmerking komen voor een prijs van € 2.500,--.